22 лютого 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Запитуйте - відповідаємо версія для друку
21 сiчня 2014

 

Яким чином проводяться перевірки витрат на утримання служби замовника, зокрема витрат із технічного нагляду?

 

Андрій Лобода, м. Чернігів

 

 

Світлана Кулівар

заступник директора департаменту – начальник відділу

Департаменту інспектування у сфері послуг

Держфінінспекції України

 

Мало хто з фінансових інспекторів звертає увагу під час проведення перевірок вартості виконаних будівельно-монтажних робіт на питання, пов’язані з визначенням вартості робіт з утримання служби замовника, зокрема технічного нагляду, а дарма. Замовники, користуючись тим, що це питання рідко досліджується, не дотримуються чинних нормативно-правових актів при визначені вартості цих робіт.

Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об’єкта для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта.

Здійснюють технагляд особи, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, виданий архітектурно-будівельною атестаційною комісією. При цьому ці особи не можуть здійснювати технагляду на об’єкті (наприклад, «А») і водночас працювати в організаціях, які виконують (виконували) проектні і будівельні роботи на цьому самому об’єкті архітектури («А»).

У разі, якщо у замовника відсутній спеціально створений для цього підрозділ та не залучалася для зазначених заходів стороння організація, а функції виконує структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва не включаються і, відповідно, не нараховуються.

Відповідно до п. 2.8.13 ДБН Д.1.1-1-2000 утримання служби замовника (зокрема витрати на технічний нагляд) здійснюється в обґрунтованому замовником розмірі, але не більш як 2,5 % від підсумку глав 1–9, графа 8.

Вартість витрат на утримання служби замовника відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 № 7/7-1010 визначається пропорційно обсягам виконаних робіт (тобто у встановленому відсотку від обсягу фактично виконаних робіт).

Для перевірки правильності визначення об’єктом контролю цих витрат потрібно запросити в об’єкта, що виконує функції замовника, такі документи: Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва об’єктів (затверджені розпорядженням, наказом), акти ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-3, помісячні розрахунки відрахувань на утримання служби замовника, складені об’єктом контролю.

Часто-густо об’єкти контролю застосовують під час розрахунків фактичних витрат на утримання служби замовника граничний розмір показника – 2,5 %, тоді як у затвердженій проектно-кошторисній документації передбачено значно менші розміри (траплялися випадки затвердження показників у таких розмірах: 1,4 %, 2 % тощо).

Тому під час проведення контрольного заходу доцільно зіставити показник (відсоток) відрахувань на утримання служби замовника, зазначений у главі 10 затвердженого Зведеного кошторисного розрахунку, з показником, який фактично застосував замовник у помісячних розрахунках відрахувань на утримання служби замовника.

Слід зазначити, що норматив відрахувань має бути обґрунтованим, виходячи з фактичних витрат, необхідних для утримання служби замовника та обсягу коштів, які передбачено спрямувати цьому замовникові для виконання своїх функцій, але не вище за 2,5 %.

Під час контрольних заходів виявляються випадки визначення замовником фактичних витрат на утримання служби замовника, виходячи з загальної вартості виконаних робіт, зазначеної в актах ф КБ-2в (тобто з урахуванням прибутку та адміністративних витрат), що суперечить п. 2.8.13 ДБН Д.1.1-1-2000. За наявності таких випадків потрібно зробити відповідні перерахунки та відкоригувати суму нарахованих витрат на утримання служби замовника.

У більшості актів ревізії констатуються факти допущених підрядними організаціями порушень державних будівельних норм, наслідком яких є завдані збитки (бюджету або державі чи місцевій громаді). Але незважаючи на те, що збитки спричинені завищенням вартості робіт у частині витрат, що належать до складу глав 1–9 Зведеного кошторисного розрахунку, перерахунок витрат на утримання служби замовника інспектори іноді «забувають», що не забезпечує в повному обсязі проведення ревізійних дій.

Суми використаних коштів на утримання служби замовника у бухгалтерському обліку відносять на збільшення вартості незавершеного будівництва об’єкта, у дебет рахунку 15 «Капітальні інвестиції».