3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в системі Державного агентства лісових ресурсів України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в системі Державного агентства лісових ресурсів України 26 лютого 2014

Оцінкою якості внутрішнього аудиту, проведеною в системі Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство, або Агентство), встановлено що на виконання вимог постанови № 1001 у лютому 2012 року на базі контрольно-ревізійних підрозділів утворено підрозділи та/або введено окремі посади для забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту.

Водночас оцінкою якості встановлено, що діяльність із внутрішнього аудиту в системі Агентства не повною мірою відповідає вимогам законодавства з питань внутрішнього аудиту.

Зокрема, на порушення вимог постанови № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства України не забезпечено дотримання принципів організаційної та функціональної незалежності в діяльності з внутрішнього аудиту. Так, Відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Агентства  (далі – Відділ) входить до складу Управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту Держлісагентства, до того ж начальник Відділу є заступником начальника цього Управління. Аналогічно більшість внутрішніх аудиторів територіальних органів Держлісагентства є несамостійними. Як наслідок, на підрозділи внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства покладено функції, які не притаманні та/або не пов'язані із функцією внутрішнього аудиту. Крім того, недостатня чисельність внутрішніх аудиторів як на рівні центрального апарату, так і в територіальних органах Агентства, та постійна неукомплектованість Відділу внутрішнього аудиту не сприяють реалізації функції внутрішнього аудиту. Окремі внутрішні аудитори територіальних підрозділів Держлісагентства призначені на посади з освітою та/або кваліфікацією, яка не відповідає вимогам, визначеним Порядком № 1001. До того ж внутрішні розпорядчі документи, які регламентують діяльність із внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства, прийняті з порушенням вимог вищих нормативно-правових актів з внутрішнього аудиту.

Оцінкою якості також встановлені порушення вимог нормативно-правових актів в частині формування та виконання планів, зокрема: внутрішніми документами Держлісагентства не регламентовано критерії відбору об'єктів до планів, керівниками окремих територіальних органів Держлісагентства піврічні плани проведення внутрішніх аудитів затверджувались із порушенням установлених Стандартами внутрішнього аудиту термінів, а в окремих територіальних органах Держлісагентства України не забезпечено виконання планів з внутрішнього аудиту.

Результати аналізу аудиторських матеріалів Відділу та територіальних органів Держлісагентства засвідчили недотримання окремих вимог нормативних актів та внутрішніх розпорядчих документів з цих питань. Так, у низці випадків у аудиторських звітах не конкретизуються періоди вибірки (місяць, квартал) або окремі документи, які підлягали дослідженню під час проведення аудиту вибірковим способом; при встановленні фактів/ознак можливих порушень, матеріали аудитів не завжди підтверджували проведення належного комплексу аудиторських дій, що мало наслідком невизначення сум збитків/втрат ресурсів, непред’явлення їх для подальшого відшкодування та надання відповідних аудиторських рекомендацій. Крім того, на порушення вимог Стандартів внутрішнього аудиту, в окремих аудиторських звітах наводились висновки за відсутності (недостатності) доказової бази.

Оцінкою якості встановлені порушення законодавства з внутрішнього аудиту і щодо складання аудиторських висновків та рекомендацій, моніторингу їх урахування та звітування про діяльність.

Для налагодження здійснення функції внутрішнього аудиту в повному обсязі в Агентстві Держфінінспекцією України рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

- розглянути результати оцінки якості внутрішнього аудиту на засіданні колегії Держлісагентства за участю представників Держфінінспекції України;

- забезпечити організаційну і функціональну незалежність підрозділів внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства шляхом приведення статусу та підпорядкування Відділу та підрозділів (посадових осіб) територіальних органів Держлісагентства у відповідність вимогам постанови № 1001;

- розглянути питання щодо збільшення штатної чисельності внутрішніх аудиторів в системі Держлісагентства з огляду на наявну кількість об’єктів аудиту в системі Агентства;

- забезпечити повноту укомплектування вакантних посад у Відділі внутрішнього аудиту та територіальних органах Держлісагентства та дотримання при цьому кваліфікаційних вимог, визначених п.п. 9 та 11 Порядку № 1001;

- не допускати виконання внутрішніми аудиторами функцій (завдань), не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту (зокрема, здійснення контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства, проведення заходів протипожежної профілактики в лісах тощо);

- забезпечити складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, а також проводити в територіальних органах Держлісагентства внутрішні оцінки якості внутрішнього аудиту;

- дотримуватись термінів затвердження піврічних планів внутрішнього аудиту, визначених Стандартами внутрішнього аудиту, а також забезпечити повноту виконання територіальними органами Держлісагентства планів з внутрішнього аудиту;

- розробити та затвердити перелік критеріїв відбору об’єктів аудиту, які мають включатися до планів з внутрішнього аудиту в системі Агентства;

- доопрацювати внутрішні документи (положення, посадові інструкції) із урахуванням зауважень Держфінінспекції, викладених у звіті за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

- визначити перелік заходів реагування (захисту) внутрішніх аудиторів від втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту;

- забезпечити попереднє вивчення питань, пов'язаних з діяльністю об'єкта внутрішнього аудиту, яке має передувати складанню програми аудиту; складання програм на проведення внутрішнього аудиту та повноту дослідження програмних питань аудитів із застосуванням всіх необхідних аудиторських дій відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту;

- здійснювати моніторинг упровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішніх аудитів у територіальних органах Агентства;

- забезпечити повноту відображення показників порушень у звітній інформації, яка направляється до Держфінінспекції України.