3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві юстиції України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві юстиції України 26 березня 2014

Оцінкою якості внутрішнього аудиту в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) засвідчено, що в системі міністерства функція внутрішнього аудиту перебуває на стадії розвитку. Впродовж дослідженого періоду Мін'юстом не в повному обсязі забезпечило виконання завдань, передбачених  постановою № 1001.

Виконання функції з внутрішнього аудиту в міністерстві покладено на Управління внутрішнього аудиту (далі – Управління), керівник якого підпорядкований та підзвітний безпосередньо Міністру.

Загалом стабільність кадрового складу, відповідність працівників кваліфікаційним вимогам, що передбачені постановою № 1001, та вжиття заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу свідчать, що наявний кадровий склад у змозі забезпечити виконання покладених на Управління функцій.

Недоліком в організації діяльності з внутрішнього аудиту є відсутність системи планування внутрішніх аудитів з урахуванням системи оцінки ризиків. При цьому, оскільки база даних, що ведеться в Управлінні, не містить таких об'єктів аудиту, як контрольно-наглядові функції та інші функції Мін'юсту, визначені законодавством, то зазначені об'єкти за період дослідження до планів роботи Управління не включались.

Внутрішні аудити проводились за двома напрямами – аудит відповідності та фінансовий аудит.

Під час аудитів здійснювалось комплексне дослідження передбачених програмою питань. Разом з тим, не завжди визначались причини системних порушень та механізми їх попередження і недопущення у подальшій діяльності. Рекомендації не містять чітких алгоритмів їх реалізації та очікуваного результату з удосконалення діяльності об’єкт аудиту.

Такий дієвий інструмент дослідження, як аудит ефективності, Управління не використовувало, тоді як лише його застосування в змозі відобразити реальний стан внутрішнього контролю при виконанні бюджетних програм, наданні адміністративних послуг, здійсненні Мін'юстом відповідно до покладених на нього функцій.

Таким чином, Управління не використовувало весь спектр повноважень, які передбачені законодавством з питань проведення внутрішнього аудиту. Отже, не в повному обсязі забезпечувало реалізацію принципів підзаконних нормативно-правових актів, відповідно до яких роль внутрішнього аудиту полягає в попередженні порушень, недоліків та ефективному і результативному досягненні визначених цілей установи.

Також через не утворення в Мін'юсті колегії результати внутрішнього аудиту в системі Мін'юсту за період дослідження на колегіях не розглядалися, чим недотримано вимоги п. 1.4 глави 1 розділу ІV Стандартів внутрішнього аудиту.

Для налагодження здійснення функції внутрішнього аудиту в повному обсязі в міністерстві, Держфінінспекцією України рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

- доопрацювати внутрішню нормативно-правову базу підрозділу внутрішнього аудиту з урахуванням зауважень, викладених у звіті за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

- забезпечити складання, ведення бази щодо всіх об’єктів внутрішнього аудиту для налагодження системи планування діяльності з внутрішнього аудиту;

- отримувати підрозділом внутрішнього аудиту своєчасну, регулярну та достовірну інформацію про проблемні питання, що мають місце або можуть виникнути у системі Мін'юсту від структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

- здійснювати відбір об’єктів аудиту до планів з урахуванням оцінки ризиків;

- формувати плани на підставі розрахунку обсягу часу для проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженості працівників підрозділу для проведення внутрішніх аудитів, як передбачається п. 2.8 глави 2 розділу ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту;

- забезпечити якість викладення інформації в аудиторських звітах із аналітичним спрямуванням;

- визначати в аудиторських рекомендаціях механізмів попередження виникнення виявлених порушень, недоліків та очікуваних результатів від їх впровадження;

- розглядати результати внутрішнього аудиту на засіданнях колегій Мін'юсту відповідно до вимог п. 1.4 глави 1 розділу ІV Стандартів внутрішнього аудиту.

Рекомендації, надані Держфінінспекцією України за результатами проведеної зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, Мін'юстом враховано, крім розгляду результатів внутрішнього аудиту на засіданнях колегій Мін'юсту.