3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві закордонних справ України за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві закордонних справ України за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 9 вересня 2015

За результатами проведеної у червні 2015 р. оцінки якості в Міністерстві закордонних справ України, засвідчено дотримання вимоги законодавства щодо створення самостійного підрозділу внутрішнього аудиту. При цьому, Сектор внутрішнього аудиту із штатною чисельністю лише 2 одиниці не спроможний в повному обсязі охопити внутрішніми аудитами усі об'єкти внутрішнього аудиту.

Головним недоліком у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту є те, що внутрішні аудити, які у 2012-2013 роках проводилися виключно за напрямами "фінансовий аудит / аудит відповідності", здійснювались лише у спосіб, аналогічний ревізіям та перевіркам фінансово-господарської діяльності, та зводилися виключно до виявлення фінансових порушень у веденні бухгалтерського обліку, не досліджуючи та не аналізуючи причини таких порушень.

В результаті аудиторські звіти містять лише констатацію певних фактів вчинення фінансових порушень та характеризуються відсутністю у них притаманного саме для внутрішніх аудитів визначення причинно-наслідкових зв’язків у недоліках в діяльності об’єктів внутрішнього аудиту. При цьому, аудиторські звіти переобтяжені загальною статистичною та описовою інформацію про діяльність об'єктів внутрішнього аудиту.

Більшість аудиторських висновків не містять обґрунтованих підсумків за результатами внутрішнього аудиту відповідно до його теми та цілей. Як наслідок, майже усі аудиторські рекомендації, що надавались за результатами внутрішніх аудитів, були направлені на усунення фінансових порушень, проте ніякою мірою не були спрямовані на усунення їх причин та не містили конкретні пропозиції щодо налагодження системи внутрішнього контролю, удосконалення системи управління та недопущення порушень у майбутньому.

Лише у ІІ півріччі 2014 року спостерігається позитивна тенденція пріоритетності проведення аудитів ефективності та надання за їх результатами обґрунтованих висновків та дієвих рекомендацій, направлених не лише на усунення виявлених порушень, а й на впровадження додаткових заходів контролю з метою недопущення їх у майбутньому.

Ще одним недоліком, який вплинув на здійснення функції внутрішнього аудиту, є відсутність в МЗС України системи управління ризиками, яка мала б застосовуватися при плануванні внутрішніх аудитів та за допомогою якої мали б визначатись проблемні питання як у діяльності МЗС України, так і установ та підприємств, що належать до сфери його управління. При цьому, факти надання доручень Міністра на проведення позапланових внутрішніх аудитів свідчать про наявність великої кількості таких проблемних питань та ризиків, які вони викликають.

За таких умов внутрішні аудитори змушені охоплювати дослідженням майже усі аспекти діяльності об’єкту внутрішнього аудиту з метою виявлення хоча б яких-небудь порушень, тоді як внутрішній аудит має базуватися на оцінці раніше виявлених проблемних питань (порушень / недоліків), дослідженні причин їх виникнення та пошуку варіантів удосконалення системи внутрішнього контролю з метою унеможливлення виникнення таких порушень у майбутньому.

Також на стан внутрішнього аудиту негативно впливають й інші недоліки, зокрема те, що деякі аспекти, визначені у внутрішніх документах з питань внутрішнього аудиту, не в повній мірі відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

Негативний вплив на діяльність із внутрішнього аудиту спричиняють часті зміни працівників підрозділу внутрішнього аудиту та постійні обмеження у фінансуванні, зокрема витрат на проведення внутрішніх аудитів у закордонних дипломатичних установах.

Вищезазначені недоліки не дозволяють ефективно виконувати усі завдання внутрішнього аудиту, передбачені п. 5 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений Постановою № 1001, та у повному обсязі забезпечити надання Міністру об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій.

Держфінінспекція надала ряд рекомендацій для приведення діяльності із внутрішнього аудиту в МЗС України у відповідність до вимог нормативно-правових актів, які були прийняті керівництвом Міністерства закордонних справ України.