3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Державному космічному агентстві України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Державному космічному агентстві України 9 вересня 2015

Оцінкою якості внутрішнього аудиту в Державному космічному агентстві України (далі – Агентство) засвідчено незабезпечення керівництвом Агентства у досліджуваному періоді належного рівня здійснення функції з внутрішнього аудиту. Практично за усіма напрямами було встановлено як недотримання вимог законодавства, так і майже повну неможливість досягти мети діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (далі – підрозділ ВА) у зв’язку із недостатнім забезпеченням кадровими ресурсами, недосконалою внутрішньою методологічною базою, неефективним плануванням та неякісним проведенням внутрішніх аудитів, які не впливали на стан фінансово-бюджетної дисципліни в галузі та не зумовлювали удосконалення системи управління і внутрішнього контролю в підпорядкованих установах та підприємствах.

В Агентстві не дотримувались вимоги постанови № 1001 щодо безпосереднього підпорядкування та особистого звітування керівника підрозділу внутрішнього аудиту Голові Агентства, а також стосовно невтручання третіх осіб у планування і проведення внутрішніх аудитів, оскільки за внутрішніми документами діяльність підрозділу спрямовувалась та контролювалась Першим заступником Голови Агентства.

Всупереч вимогам законодавства стосовно недопущення виконання працівниками підрозділів ВА функцій, не пов'язаних із здійсненням внутрішнього аудиту, у 2014 році на підрозділ покладено функцію із запобігання і протидії корупції. Окрім того, фактично за відсутності об’єктивних підстав понижено статус підрозділу з Відділу до Сектору та вдвічі скорочено чисельність працівників.

Як наслідок, заходи, що ними проводились, були не аудиторськими дослідженнями, а перевірками окремих питань з діяльності установ, якими впродовж двох років практично не виявлялись не тільки фінансові порушення, але й інші недоліки у діяльності бюджетних установ. Діяльність цих підрозділів (працівників) не забезпечувала надання керівникам установ висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління.

Не розроблено в Агентстві порядку, за яким має здійснюватись внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту, та не забезпечено її проведення впродовж усього досліджуваного періоду. Внаслідок цього, розроблені підрозділом  Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту були практично формальними, оскільки не визначали недоліки у роботі підрозділу та не були спрямовані на дієве покращення й підвищення ефективності функції з внутрішнього аудиту. Окрім того, в порушення Стандартів внутрішнього аудиту, не здійснювалось звітування Голові Агентства про стан виконання вказаних Програм.

Зокрема, в Агентстві фактично не побудовано систему планування роботи підрозділу, оскільки внаслідок невизначення внутрішніми документами основних принципів планування діяльності з внутрішнього аудиту не було обґрунтовано застосування дієвих критеріїв при практичному відборі об'єктів до планів внутрішніх аудитів.

Вказане порушення ключових вимог Стандартів внутрішнього аудиту стосовно ризикорієнтованого планування призвело до того, що за умови наявності впродовж останніх років досить проблемних аспектів у діяльності галузі (зокрема таких як: недостатнє державне фінансування високовартісних та високотехнологічних заходів, програм та наукових досліджень; значний знос дослідного, технологічного та виробничого обладнання підприємств галузі; багаторічне невиконання окремих міжнародних контрактів та програм) впродовж періоду, що досліджувався, до планів внутрішніх аудитів переважно вносились об'єкти соціальної інфраструктури - пансіонати, бази відпочинку, магазини, кафе тощо.

Основним недоліком у проведенні, документуванні та реалізації  результатів здійснюваних підрозділом ВА заходів було те, що фактично вони були аналогами ревізій фінансово-господарської діяльності суб’єктів (що за своєю сутністю є значно вужчим заходом, ніж аудиторське дослідження). До того ж, аудиторські рекомендації, що надавались за результатами проведення таких внутрішніх аудитів, не відповідали вимогам Стандартів внутрішнього аудиту, оскільки не містили конкретних пропозицій щодо налагодження системи внутрішнього контролю, запобігання виникненню порушень у подальшому, а у ряді випадків - навіть не визначали шляхи усунення виявлених порушень.

Таким чином, здійснюваними заходами практично не досягалась головна мета проведення внутрішніх аудитів стосовно надання керівництву об’єктивних та вичерпних висновків і рекомендацій щодо стану функціонування та шляхів удосконалення системи внутрішнього контролю та системи управління.

Окрім того, внутрішніми документами не визначено процедуру і форми проведення моніторингу врахування аудиторських рекомендацій та не забезпечено практичне здійснення цієї діяльності підрозділом ВА на належному рівні. Внаслідок зазначених недоліків та порушень при здійсненні реалізації результатів внутрішніх аудитів, показники усунення виявлених підрозділом ВА фінансових порушень не перевищують декілька відсотків від сум, встановлених аудитами. А з виявлених впродовж 2014 року збитків не було відшкодовано жодної суми.

Не забезпечено достатній рівень інформування керівництва Агентства про результати здійснення функції з внутрішнього аудиту. Також, попри вимоги Стандартів внутрішнього аудиту та Порядку № 1001, не здійснювалось  щопіврічне письмове звітування керівнику Агентства про діяльність підрозділу ВА. Як логічний наслідок відсутності ефективної взаємодії підрозділу та керівництва Агентства, прийняті рішення Колегій за результатами розгляду підсумків діяльності з внутрішнього аудиту не були направлені на усунення виявлених порушень і вжиття дієвих заходів щодо їх недопущення в подальшому, а самі результати функціонування підрозділу (попри виявлені оцінкою якості численні недоліки) колегією органу постійно визнавались задовільними.

В цілому в існуючому наразі  вигляді організація діяльності з внутрішнього аудиту Агентстві є недосконалою та неефективною і не дозволяє ні виявляти адекватні обсяги фінансових порушень, ні всебічно аналізувати нагальні проблеми галузі.

Для налагодження здійснення функції внутрішнього аудиту рекомендовано розробити перелік заходів, спрямованих на приведення діяльності з внутрішнього аудиту у відповідність до вимог нормативно-правових актів, забезпечення її спроможності упереджувати порушення законодавства та неефективні управлінські рішення.