22 липня 2017 | A A A
Пошук
«Липень 2017»
ПнВтСрЧтПтСбНд
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
дата з:
по:
1
...
Головна  » Громадська рада » Положення про Громадську раду» ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Державній аудиторській службі України версія для друку
ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Державній аудиторській службі України 24 березня 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держаудитслужби

23.03.2017 №78

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Державній аудиторській службі України

 

1. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при Державній аудиторській службі України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держаудитслужби, налагодження ефективної взаємодії Держаудитслужби з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

 

1.3. Громадська рада провадить свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів та гласності.

 

2. Завдання Громадської ради

 

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

 

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 

2) здійснення громадського контролю за діяльністю Держаудитслужби;

 

3) сприяння врахуванню Держаудитслужбою громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) готує та подає Держаудитслужбі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

 

2) готує та подає Держаудитслужбі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 

3) подає Держаудитслужбі обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Держаудитслужба проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного фінансового контролю, удосконалення роботи Держаудитслужби;

 

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держаудитслужби та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє Держаудитслужба;

 

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держаудитслужбою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Держаудитслужба, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держаудитслужби та в інший прийнятний спосіб;

 

7) збирає, узагальнює та подає Держаудитслужбі інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

 

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери державного фінансового контролю;

 

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

3. Права Громадської ради

 

3.1. Громадська рада має право:

 

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 

2) залучати до роботи Громадської ради працівників Держаудитслужби, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

 

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

 

4) отримувати в установленому порядку від Держаудитслужби інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

 

5) отримувати від Держаудитслужби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

 

3.2. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Держаудитслужба.

 

4. Членство у Громадській раді

 

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держаудитслужби, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

 

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

 

4.4. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

 

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 

4.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж двічі поспіль);

 

2) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

 

3) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

 

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

 

5) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

 

6) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

 

7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

 

8) смерті члена Громадської ради.

 

4.7. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце посідає черговий кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

 

4.8. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Держаудитслужби на підставі протоколу засідання Громадської ради. Держаудитслужба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

4.9. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше ніж половина від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Держаудитслужба вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому Типовим положенням для формування складу громадської ради, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

5. Формування Громадської ради

 

5.1. Для формування складу Громадської ради Держаудитслужба не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участі інститутів громадянського суспільства.

 

5.2. Якщо вже утворена Громадська рада та її повноваження не були припинені достроково, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень Держаудитслужба утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять делеговані члени чинної Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Держаудитслужби.

 

5.3. Персональний склад ініціативної групи Держаудитслужба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

 

5.4. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Держаудитслужба в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з Держаудитслужбою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

5.5. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

5.6. До заяви додаються:

 

1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

 

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

 

3) копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства документів щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

 

4) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

 

5) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період своєї діяльності);

 

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

5.7. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

 

5.8. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

5.9. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список працівників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

5.10. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 

1) невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

 

2) неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, установленим цим Положенням, у строк, визначений цим Положенням;

 

3) невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого  ним представника вимогам, установленим  пунктом 4.1 цього Положення;

 

4) недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

 

5) відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

 

6) перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого  представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

 

5.11. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Держаудитслужбою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Держаудитслужби та в інший прийнятний спосіб.

 

5.12. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

 

5.13. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів. Протокол підписує голова та секретар установчих зборів і подається Держаудитслужбі.

 

5.14. Держаудитслужба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

5.15. Держаудитслужба на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

6. Організаційні засади діяльності Громадської ради

 

6.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

 

6.2. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

 

6.3. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

 

6.4. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 

6.5. Голова Громадської ради:

 

1) організовує діяльність Громадської ради;

 

2) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

 

3) підписує документи від імені Громадської ради;

 

4) представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

 

5) може брати участь у засіданнях колегії Держаудитслужби.

 

6.6. За заявою Громадської ради керівник Держаудитслужби може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Держаудитслужби.

 

6.7. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови Держаудитслужби або однієї третини загального складу Громадської ради.

 

6.8. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за два робочі дні до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Деражудитслужби.

 

6.9. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів від загального складу.

 

6.10. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

 

6.11. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держаудитслужби, його заступник або інший уповноважений представник Держаудитслужби.

 

6.12. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

6.13. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

6.14. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держаудитслужбою.

 

6.15. Рішення Держаудитслужби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держаудитслужби та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 

6.16. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участі представників Держаудитслужби в І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

 

6.17. Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

 

6.18. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про перебіг їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".

 

6.19. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Держаудитслужба.

 

6.20. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.