3 червня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Результати діяльності » Аналітичні звіти  » 2008 » січень-грудень» 3.1.9. Про фінансово-господарську діяльність Державної адміністрації залізничного транспорту України „Укрзалізниця” та окремих залізниць України версія для друку
3.1.9. Про фінансово-господарську діяльність Державної адміністрації залізничного транспорту України „Укрзалізниця” та окремих залізниць України 27 лютого 2009

Ревізією фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі – Адміністрація або Укрзалізниця) та підпорядкованих їй підприємств за період ІІ півріччя 2006 року та 2007 рік засвідчено суттєве зниження за останні два роки ефективності господарювання в системі Укрзалізниці.

Залізниці та інші підприємства залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності, входять до сфери управління Укрзалізниці. Відповідно до Закону України Про залізничний транспорт Укрзалізниця здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученні та регулює виробничо – господарську діяльність залізниць у сфері організації цього процесу.  

В умовах зростання обсягів відправлення вантажів та пасажирів темпи росту витрат залізниць значно перевищують доходи: при перевиконанні витрат за 2006 рік на 18,1 % та за 2007 рік на 6,5 %, план по доходах перевиконано на 8,4 % та 5,5 % відповідно, що в свою чергу призвело до невиконання залізницями планів одержання чистого прибутку та постійного його зменшення.

Якщо в 2005 році залізницями отримано чистого прибутку 1589 млн грн., то в 2006 році – 497,2 млн грн., а за 2007 рік 568,3 млн грн., що в 3 рази менше, ніж у 2005 році. Наслідком цього є різке зниження рівня рентабельності залізничних перевезень по Україні - з 9,4 % в 2006 році до 0,23 % в 2007 році.

На підприємствах залізничного транспорту виникла критична ситуація з власними обіговими коштами. Підтвердженням цьому є значне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською. Так, якщо на початок 2006 року таке перевищення складало 10,1 рази, то на початок 2007 року – 19,3 рази, а на кінець 2007 року – 20,1 рази.

У зв’язку з дефіцитом обігових коштів залізниці вимушені були за останні 2 роки взяти 11,9 млрд грн. короткострокових та довгострокових кредитів, за користування якими сплачено 526,4 млн гривень.

Незважаючи на гостру недостатність обігових коштів залізницями у ІV кварталі 2007 року накопичено понаднормативних виробничих запасів на суму більше 400 млн грн. Найбільше перевищення допущено на Південно-Західній (110,3 млн грн.), Одеській (81, 1 млн грн.), Південній (79, 8 млн грн.) та Придніпровській (74, 9 млн грн.) залізницях.

Фінансова стійкість підприємств залізничного транспорту постійно падає, при цьому росте їх залежність від зовнішніх інвесторів. 

Так, поточні зобов’язання, які виникли на кінець 2007 року, підприємства-монополісти залізничного транспорту, мобілізувавши запаси, дебіторську заборгованість, грошові кошти та інші активи, можуть покрити лише на 23 %, що свідчить про їх вкрай негативний фінансовий стан, який може призвести до банкрутства.

У значній мірі причиною таких незадовільних результатів фінансово – господарської діяльності Укрзалізниці і її підприємств стали непродумані, інколи навіть з ознаками корупційності дії вищого керівництва Укрзалізниці та численні порушення фінансового законодавства на всіх рівнях управління підприємствами залізничного транспорту.

Передусім Законом України Про залізничний транспорт України, Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту України і статутами підприємств галузі не визначено джерело та розміри витрат на утримання Укрзалізниці, проте Адміністрацією зобов’язано підприємства залізничного транспорту проводити відрахування на своє утримання в розмірі 1 % від планових витрат. Такі рішення при затвердженні фінансових планів підприємств погоджуються Мінтрансзв’язком, Мінфіном, Мінекономіки та Мін’юстом.

Визначена Укрзалізницею база для відрахувань на утримання Адміністрації не сприяє скороченню таких витрат підприємствами залізничного транспорту, які в ІІ півріччі 2006 року та 2007 році склали близько 400 млн гривень. 

В той же час, Укрзалізницею за рахунок цих коштів незаконно, в порушення ст. 75 Господарського кодексу України, використано 55,5 млн грн. на утримання інших підприємств галузі, які є самостійними юридичними особами, а саме: ДП Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень, ДП Український центр механізації колійних робіт, ДП Управління промислових підприємств, редакція газети Магістраль.  

Проведеними контрольними заходами загалом встановлено фінансових порушень на загальну суму понад 2 млрд грн. Ці порушення спричинили недоотримання державним бюджетом платежів у сумі щонайменше          120 млн грн. та призвели до збитків на суму 648,8 млн гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 52-р затверджено Фінансовий план залізниць України на 2007 рік, проте фінансові плани кожної окремо взятої залізниці як державного підприємства – юридичної особи, розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн грн., не затверджувалися, що є порушенням ст. 75 Господарського кодексу України.

Проведене на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 463-р та наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.09.2006 № 958 коригування фінансових планів залізниць, яким зменшено розмір відрахувань частини прибутку до бюджету за 2006 рік на 69 млн грн. (з 50 % до 44,4 %) та збільшено використання чистого прибутку залізницями на інші цілі на зазначену суму, передусім з метою погашення кредиторської заборгованості з реконструкції адмінбудівлі Мінтрансзв’язку, спричинило недоотримання державним бюджетом частини прибутку розрахунково в сумі 24,2 млн гривень.

Досить суттєвою на сьогодні є проблема ручного коригування доходів підприємств залізничного транспорту Укрзалізницею, яке є пагубним як для бюджету, так і для самих підприємств. Враховуючи специфіку діяльності галузі, Укрзалізницею здійснюється розподіл доходів з урахуванням частки виконаних робіт та наданих послуг в єдиному перевізному процесі. Вимушене, після розподілу доходів, їх коригування, за поясненням керівників Адміністрації, зумовлено об’єктивними технічними, технологічними та економічними факторами.

При цьому, Укрзалізницею не надано чітких нормативних обґрунтувань щодо проведення коригування доходів, хоча таке коригування призводить:

по – перше, до мінімізації доходів та зменшення чистого прибутку 4 –х залізниць (Донецької, Придніпровської, Південно – Західної, Одеської) та, як наслідок, до втрат доходів загального фонду державного бюджету, розрахункова сума яких за 2006-2007 роки склала 837,9 млн гривень;

по – друге, негативно впливає на прийняття управлінських рішень, бо викривлення реальної картини досягнень, коли збиткові підприємства перетворюються в прибуткові, не може спонукати до пошуку шляхів збільшення доходів та оптимізації витрат з метою покращення фінансових результатів підприємств.

У 2007 році вперше за останні роки не виконано плановий показник по доходах від вантажних перевезень - недовиконання 2,7 % в сумі 579,7 млн гривень.  

Однією з причин цього недовиконання є надання додаткових та виняткових знижок до тарифів приватним перевізникам вантажних перевезень у внутрішньому сполученні та вантажних транзитних перевезень, які тільки протягом 2007 року змінювались у сторону збільшення двічі. Від цього втрачено загалом доходів в сумі 530,5 млн гривень.

Економічні обґрунтування на застосування знижок у таких розмірах Укрзалізницею не подано. 

Внаслідок збільшення відповідно до наказів Міністерства транспорту та зв’язку від 28.04.2007 № 356 та від 15.05.2007 № 402 розміру знижок до тарифів на перевезення вантажів у власних напіввагонах приватних перевізників у внутрішньому сполученні на 36 - 51 % (в залежності від класу вантажів) лише за період з 01.05.2007 по 31.12.2007 втрати доходних надходжень, за розрахунками Укрзалізниці, в цілому склали 214,1 млн гривень.

Довідково: за даними Придніпровської залізниці на таких перевезеннях всього розрахунково втрачено доходів на суму 436,4 млн грн., з яких від надання знижок ТзОВ Лемтранс” – 239,9 млн грн., ЗАТ „Укренерготранс” – 108 млн грн., ТзОВ Укрметалургтранс” – 45,2 млн грн.  В подальшому керівник Служби комерційної роботи та маркетингу Придніпровської залізниці відмовився від своїх розрахунків, посилаючись на те, що ця сума розрахункова і виконана для проведення внутрішніх маркетингових досліджень географії перевезень, номенклатури вантажів та отриманих доходів від операторів.

Крім втрат доходних надходжень, реалізація послуг з перевезення вантажів за тарифами, що є нижчими за собівартість, призвела до збитків залізниць, отриманих від операторів-перевізників, на 102,3 млн грн., з яких: по операціях з ТзОВ Лемтранс” – 51,6 млн грн., ТзОВУкрметалургтранс” – 42,4 млн грн., ЗАТ Укренерготранс” – 8,3 млн гривень.

Довідково: відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв’язку від 17.01.2008 № 43 розмір знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних напіввагонах зменшено, що створює передумови для збільшення доходних надходжень залізниць.

Поряд із зазначеними втратами значне зменшення обсягів доходних надходжень залізниць відбулося по причині вилучення вагонів із їх інвентарного парку.

Так, при гострому дефіциті в Україні залізничних вагонів упродовж ІІ півріччя 2006 року та 2007 року на підставі наказів Укрзалізниці, з інвентарного парку залізниць виключено 6503 вагонів загальною балансовою вартістю 111,4 млн грн. з передачею їх на баланси інших підприємств залізничного транспорту, зі зміною при цьому інвентарного номера та включенням їх до складу парку власних вагонів підприємств України (з виділенням восьмизначного номера на цифру „5”), що в подальшому може призвести до приватизації вагонів комерційними структурами.

Найбільшу кількість вагонів передано ДП „Укррефтранс” та ДП „Укрспецвагон ” - 2809 та 2370 одиниць відповідно.

Крім того, Одеською залізницею без наказів Укрзалізниці в другому півріччі 2006 року списано з балансу 245 вагонів залишковою (ліквідаційною) вартістю 2,1 млн гривень.

Окремим транспортно-експедиторським організаціям надавались ще й додаткові знижки на транзитні перевезення. Зокрема, Комісією з реалізації тарифної політики Укрзалізниці встановлювалися виключні, спеціальні, відкладні тарифи.

У жодної транспортно-експедиторської організації, якій встановлено виключні тарифи, в договорах не зазначено заявлені обсяги перевезень транзитних вантажів, та відповідно не ведеться контроль за їх дотриманням.

Внаслідок прийнятих рішень щодо зменшення тарифів на транзитні перевезення недоотримано доходів розрахунково на 316,5 млн грн., з них при наданні послуг ТзОВУкр – ТОК” – 102,7 млн грн., ТзОВ „ТЕК Зектер” – 88,4 млн грн., ПП „Транссервіс” – 34,8 млн гривень.

Водночас, ТзОВ Лемтранс” на пільгових умовах одержує у залізниць послуги з ремонту власних вантажних вагонів. Зокрема, Придніпровська залізниця ремонтувала вантажні вагони ТзОВ Лемтранс”, застосовуючи нижчий рівень рентабельності, ніж  було доведено Укрзалізницею, у зв’язку з чим її втрати доходів склали 299,8 тис. гривень.

Не приносить позитивних результатів, а навпаки негативною для підприємств залізничного транспорту є їх інвестиційна діяльність.

Зокрема, здійснені залізницями України на виконання урядових рішень інвестиційні внески до статутних фондів суб’єктів господарювання принесли їм дивідендів в розмірі всього 0,07 % при загальному обсязі вкладених інвестицій 602,3 млн гривень.

Основні внески залізниці зробили до статутного фонду ВАТ лізингова компанія Укртранслізинг (далі - Компанія), створеної за постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 840. Обсяг цих внесків - 551,5 млн грн. (кошти - 301,5 млн грн., рухомий склад – 231,1 млн грн. (10715 напіввагонів, 1337 цистерн), нерухоме майно – 11 млн грн.).

Компанія створена з метою забезпечення залізничного транспорту України рухомим складом та підтримки вітчизняних підприємств транспортного машинобудування. Проте за рішенням Укрзалізниці, затвердженим наказом від 12.07.2003 № 152-Ц, статутний фонд Компанії збільшено за рахунок інвестицій комерційних структур з одночасним зменшенням державної частки акцій з 91,7 % до 41,3 %. Таке рішення призвело до втрати державою контролю за діяльністю Компанії, підтвердженням чого є недопущення ревізорів до перевірки.

Враховуючи, що засновником Компанії і власником акцій є держава в особі Фонду державного майна України, залізниці позбавлені можливості отримання доходів від зазначених довгострокових інвестицій.

Відповідно до наданої Фондом державного майна України інформації за результатами діяльності у 2006 році рішення щодо нарахування та сплати дивідендів не приймалось, оскільки у 2006 році ВАТ Укртранслізинг мало чистий збиток у розмірі 2,9 млн грн. Щодо 2007 року, то чергові загальні збори ВАТ Укртранслізинг, на яких має бути розглянуто питання розподілу прибутку в розмірі 4,5 млн грн., одержаного Компанією за результатами діяльності у 2007 році, на момент ревізії ще не проведено.

Довідково: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 № 367-р „Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році” ВАТ „Укртранслізинг” включено до переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2008 році. Зокрема, до продажу запропоновано державну частку в розмірі 41,73 % статутного фонду Компанії номінальною вартістю 551,5 млн гривень.

На отримання доходів від перевезень залізницями негативно впливає відсутність механізму виконання вимог Закону України „Про залізничний транспорт” в частині відшкодування залізницям витрат на пільговий проїзд окремих категорій пасажирів, відсутність джерела покриття витрат за перевезення залізничним транспортом у внутрішньому сполученні  пільгових категорій громадян, внаслідок чого за ІІ півріччя 2006 року та 2007 рік втрати доходних надходжень Залізниць склали 45,3 млн грн.: Придніпровській залізниці не компенсовано 22, 4 млн грн. доходних надходжень, Донецькій  - 15,8 млн грн., Львівській – 7,1 млн гривень.

Основними причинами суттєвого зростання витрат підприємств залізничного транспорту, окрім об’єктивних причин, пов’язаних з зростанням цін на матеріальні ресурси та збільшенням розміру амортизаційних відрахувань, є проведені за два останні роки непродуктивні та незаконні витрати на суму більше 2 млрд грн., а саме, проведення сублізингових операцій, відрахування на утримання апарату Укрзалізниці, надання понад фінансовий план благодійної та спонсорської допомоги, понаднормативне та по завищених цінах придбання запасів, реалізація товарів і послуг за цінами  нижче їх собівартості.  

Передусім мають місце недоліки у плануванні витрат при формуванні та затвердженні фінпланів на 2007 рік. Зокрема, залізницями не враховано вимоги п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 „Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” щодо обмеження витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу у розмірі не більш 1 % від обсягу чистого прибутку попереднього звітного року. Це призвело до завищеного планування витрат на вказані цілі в сумі 23,6 млн грн. та незаконного використання коштів на ці цілі на суму 368,9 млн гривень. 

Контрольними заходами встановлено ряд фактів тривалого авансування приватного бізнесу державними коштами, що свідчить про відволікання обігових коштів та ознаки прихованого кредитування комерційних структур.

Наприклад, Південно-Західна залізниця за договорами закупівлі товарно-матеріальних цінностей, укладеними з BEON INTERNATIONAL TRADING LTD (США) та Craft Enterprises (Int.) Limited (Великобританія), авансом оплатила від 90 % до 95 % вартості товару,  на загальну суму 172 млн доларів США, поставка якого розпочалась через рік після проведених платежів, як це передбачалось договорами.

Цією залізницею ще в 2004 році було надано аванси 8 підприємствам на придбання матеріальних цінностей для виконання робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в м. Києві, на загальну суму 1211,2 млн грн. Впродовж 2006 – 2007 років постійна величина авансу складала більше 700 млн грн. Тільки у Генерального підрядника будівництва ТзОВ БМК Планета-Міст невикористаний залишок авансу на початок 2008 року становив 363,8 млн гривень.

Ревізіями операцій з державними активами виявлено зловживання на користь комерційних структур. 

Зокрема, придбання рухомого складу, обладнання та механізмів через застосування схем сублізингу призвело до здорожчення закупівель на 212,2 млн грн., які осіли у ВАТ лізингова компанія „Укртранслізинг”.

Довідково: в період з 01.07.2006 по 31.12.2007 Залізницями укладено ряд договорів фінансового сублізингу з ВАТ лізингова компанія „Укртранслізинг”, умовами яких передбачено сплату винагороди в розмірі 17 %, при цьому власником предметів фінансового сублізинга є ПП „ВТБ Лізинг Україна”. Надання майна залізницям у фінансовий сублізинг терміном від 3 до 10 років передбачено договорами фінансового лізингу, укладеними між ВАТ лізингова компанія „Укртранслізинг” та приватним підприємством ВТБ Лізинг Україна, із застосуванням більш низької процентної ставки в розмірі 13 %. Тобто, ВАТ лізингова компанія „Укртранслізинг” за договорами сублізингу виступає посередником між лізингодавцем - Приватним підприємством ВТБ Лізинг Україна та лізингоодержувачами – Залізницями.

Так, Львівська, Донецька, Південна та Придніпровська залізниці уклали договори фінансового сублізингу з ВАТ лізингова компанія „Укртранслізинг” на постачання майна (предмета сублізинга) на загальну суму 1217,1 млн грн. Строк фінансового сублізингу складає від 36 до 120 місяців. Загальна сума лізингових платежів за цими договорами фінансового сублізингу, без врахування авансу (127,6 млн грн.), становить 1895,7 млн грн., в тому числі винагорода в розмірі 17 %, яка за весь період сублізингу  складає 806,2 млн грн. Розрахунково встановлено, що приватному підприємству ВТБ Лізинг Україна  передбачено оплату за договорами фінансового лізингу в сумі 1683,5 млн грн., в тому числі винагорода в розмірі 13 %, яка за період лізингу складає 594 млн гривень.

Цілком очевидним є той факт, що в діях керівництва ДП „Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” (далі – ДП „УПП УЗ”) є ознаки свідомого доведення до банкрутства підрозділів підприємства. Так, в порушення наказу Укрзалізниці від 30.01.2001     № 53-Ц (із змінами і доповненнями) кар’єроуправління відпускали залізничним підприємствам та комерційним структурам продукцію за цінами, нижче її собівартості. Тільки за 2007 рік така реалізація призвела до збитків на суму 24,2 млн грн., в тому числі по договорах з ТзОВ „Український промисловий  транспортний союз” - на суму 2,9 млн грн. і ТзОВЛемтранс” - 0,4 млн гривень.

До того ж втрачено доходів підрозділами ДП УПП УЗ від реалізації щебеневої продукції нижче встановленого рівня рентабельності на суму 4,5 млн гривень.

Системними є факти понаднормативного списання матеріальних ресурсів, які виявлено на всіх Залізницях в сумі близько 9 млн гривень.

Наприклад, вагонним депо Батуринське Придніпровської залізниці при ремонтах вантажних вагонів, у порушення „Норм витрат матеріалів та запчастин на ремонт вантажних вагонів у вагонних депо залізниць України”, затверджених наказом Укрзалізниці від 16.06.2005 № 185-Ц, зайво списано запасних частин (кришки люків, корпусів поглинаючого апарату, триангелі, авторегуляторів тощо) у кількості 2677 одиниць на загальну суму 2,2 млн гривень.

Аналогічно, Криворізьким локомотивним депо Придніпровської залізниці допущено безпідставне списання запасних частин (акумуляторні батареї, контактори ПК, шестерні) на технічне обслуговування та поточний ремонт електровозів, локомотивів у кількості 22068 одиниць на загальну суму 1,6 млн грн. Вагонним депо Мудрьона Придніпровської залізниці зайво списано нових запчастин (магістральні частини, клини тягового хамута, рукава Р-17, апарати поглинаючі, крани кінцеві) у кількості 10512 одиниць на загальну суму 1,1 млн гривень. 

Львівською залізницею придбано вугілля через посередницькі структури за сфальсифікованими документами на суму більше 1 млн гривень. 

Зокрема, договором від 07.12.2006, укладеним залізницею з переможцем торгів, передбачено поставку ТзОВ „Полонина” вугілля енергетичного марки ЖР по ціні 359,8 грн. за тонну. Фактично було поставлено вугілля газове марки ГР по ціні 149,14 грн. за тонну. Проведеними зустрічними звірками в ТзОВ Полонина” (постачальник) та ДП Львіввугілля (виробник) встановлено, що фактично виробником відвантажувалось вугілля газове марки ГР по ціні 149,14 грн. за тонну, а згідно з бухгалтерськими документами Львівської залізниці нею отримано за підробними сертифікатами та оприбутковано вугілля енергетичне марки ЖР. Нижчу якість поставленого вугілля підтверджено протоколами випробувань хіміко-технічної лабораторії  Львівської залізниці. За даним договором залізницею зайво сплачено постачальнику близько 0,5 млн гривень.

За аналогічною схемою залізницям поставлялось вугілля ТзОВ Енергокомплекс”, ТзОВ Енерго - Рогатин”, ТзОВ Востокресурс”. 

Прикладом неефективного використання державних коштів на рівні Управління справами Укрзалізниці є інвестування будівництва житла у вересні 2007 року в сумі 10,9 млн грн. та в листопаді 2007 року – 2,8 млн грн. Кошти було перераховано ТзОВ Градострой” без укладання договорів, що суперечить ст. 631 Господарського кодексу України. Терміни виконання зобов’язань за укладеними пізніше договорами були визначені - ІІ квартал  2008 року. Фактично на час ревізії по одному будинку обсяги будівництва виконано на 25 %, по іншому – на 40 %, що взагалі ставить під сумнів виконання зобов’язань у визначені договорами терміни.

Сумнівною можна назвати операцію, проведену Управлінням справами Укрзалізниці з ТОВ Інвестиційна компанія Бекас”, якій перераховано 2,3 млн грн. за поставлену оргтехніку. Документів, що підтверджують взаємовідносини Управління справами Укрзалізниці та товариства, до ревізії не надано в зв’язку з їх відсутністю. Зустрічною звіркою за юридичною адресою підприємства не знайдено.  

Відповідно до інформації, одержаної від Відділу з обслуговування комп’ютерної техніки Управління справами Укрзалізниці, комп’ютерна техніка, поставку якої здійснювало ТОВ „Інвестиційна компанія Бекас”, неякісна та виходить з ладу, хоча її системні блоки  було зібрано у кінці 2007 року. Відповідно Укрзалізницею будуть понесені додаткові витрати на проведення її ремонту.

Збитковим для Укрзалізниці є договір „Про фрахтування повітряного судна”, що укладений з ДП „Завод 410 цивільної авіації” у вересні 2005 року зі змінами, внесеними у вересні 2006 року. Отримані доходи в сумі 0,6 млн грн. не перекривають витрат, понесених Управлінням справами на утримання гелікоптера, у сумі 2,1 млн гривень.

За результатами цього тендеру на закупівлю бензину у ТОВ „Фінанси менеджмент” укладено договір від 10.12.2007 на придбання 240 тис. літрів бензину АИ – 95 по ціні 7,50 грн. за літр та АИ – 95 „преміум” – 150 тис. літрів  по ціні 8 грн. за літр на загальну суму 3 млн грн. Вказаний договір проавансовано на суму 100 тис. грн., проте бензин за ним Укрзалізниця не отримувала. В разі повного виконання цього договору Укрзалізниця отримає збитки на суму близько 1 млн грн., оскільки станом на грудень 2007 року ціна на пальне марки АИ – 95 та АИ – 95 преміум складала 5,10 грн. та 5,42 грн. за літр відповідно.

Підприємствами Укрзалізниці проведено закупівель матеріальних ресурсів на загальну суму 562,3 млн грн. без застосування процедур, визначених Законом України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв протягом ревізійного періоду, а також за процедурами, які проведені з порушеннями - на 289,6 млн гривень.

Співставленням цін на окремі товарно-матеріальні цінності, за якими ДП Укрзалізничпостач придбавало продукцію у постачальників-посередників, з цінами ввезення цієї продукції на митну територію України, що були офіційно надані митницями України, встановлено, що ціни постачальників-посередників значно вищі за ціни виробників (до 17-ти разів), і як наслідок державним підприємством зайво витрачено 18,7 млн грн., з них 13,9 млн грн. за трьохсторонніми договорами та 4,8 млн грн. -  за результатами торгів, проведених ДП „Укрзалізничпостач.

Довідково: ціни на статистичні перетворювачі типу ПНВ, виробником яких є Росія і які придбано ДП „Укрзалізничпостач у ТОВ „Укртрансхім” (м. Луганськ), перевищують їх вартість при ввезенні на митну територію України на 4,5 млн грн., або в 16,6 раза.  Аналогічно вартість придбання у ЗАТ „Луганський міжгалузевий центр” (м. Луганськ) кришки циліндра 5Д49.78спч, виробником якої є „Коршуновський ливарно-механічний завод” (Росія), перевищує  її вартість за цінами ввезення в Україну на 5,8 млн грн., або у 8 разів. Ціна редуктора ЖРД-0002 приводу вагонного генератора, виробником якого є Росія, придбаного у ЗАТ „Енергосоюз” (м. Київ), перевищує його вартість при ввезенні на митну територію України на 3,6 млн грн., або у 2 рази.

Має місце прихована „приватизація” об’єкту державної власності.  Так, цілісний майновий комплекс ДП „Попаснянський вагоноремонтний завод” (далі – ДП „ПВРЗ”) з 11.12.2007 за рішенням Міністерства транспорту і зв’язку, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області передано в строкове платне користування суб’єкту підприємницької діяльності з одноіменною назвою - Товариству з додатковою відповідальністю „Попаснянський вагоноремонтний завод” (загальна вартість майна 41,8 млн грн.).

Ця операція є незаконною, бо відповідно до Законів України Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та „Про оренду державного та комунального майна” майновий комплекс ДП ПВРЗ не може бути об’єктом оренди. 

Економічно необґрунтованою є передача в оренду основних цехів та будівель Вагонного депо Дніпродзержинск Придніпровської залізниці ТзОВ Лемтранс”. Вагонне депо фактично припинило господарську діяльність та   втратило можливість тільки за ІV квартал 2007 року отримати доходів від  надання послуг деповського ремонту розрахунково на суму 2 млн гривень. 

Встановлено численні випадки неправильного визначення справедливої вартості основних засобів.  

Наприклад, на Придніпровській залізниці ТОВ „Ернст енд Янг” (м. Київ) у 2007 році проведено оцінку адміністративної 5-ти поверхової будівлі управління залізниці, розташованої у центрі міста Дніпропетровська, загальною площею 19,6 тис. кв. м. Вартість будівлі визначено у сумі 0,4 млн грн., хоча залишкова  її вартість становить 5,1 млн грн., а  у ІІ півріччі 2006 року та      2007 році у ній проведено капітальних ремонтів на 19,9 млн гривень.

Аналогічно, ТОВ „Ернст енд Янг” станом на 1 січня 2007 визначено справедливу вартість 204 км верхньої будови колії „П’ятихатки – Чаплине” Синельниківської дистанції колії у сумі 29,3 млн грн., при тому, що лише протягом 2006 року було проведено модернізацію 43,4 км даної колії на загальну суму 45,7 млн гривень.

Довідково: регіональне відділення ФДМУ в Дніпропетровській області (лист від 08.04.2008 № 10-07-02576) кваліфікувало звіти ТОВ „Ернст енд Янг як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використаними.

Ревізіями підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, встановлено незаконних видатків при оплаті ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 7,8 млн грн., у тому числі по Придніпровській залізниці – на 2,7 млн грн.; Донецькій залізниці – на 2 млн грн.; Львівській залізниці – на 1 млн грн.; Південно-західній залізниці – на 0,8 млн грн.; Одеській залізниці – на 0,5 млн грн.;  Південній залізниці – на 0,4 млн грн.; ДП „Український центр механізації колійних робіт” – на 0,2 млн гривень.

Вжитими заходами в ході ревізій забезпечено усунення наслідків фінансових порушень на суму більше 500 млн грн., з яких забезпечено надходження до державного бюджету близько 25 млн гривень.

Враховуючи викладене та з метою підвищення ефективності управління державним майном, сприяння росту доходів підприємств залізничного транспорту, оптимізації витрат та збільшенню надходжень до державного бюджету за результатами контрольних заходів внесено наступні пропозиції:

На рівні Кабінету Міністрів України:

1. Враховуючи відсутність доходів від інвестиційної діяльності та з метою повернення залізницям коштів, майна та рухомого складу, внесеного до статутного фонду ВАТ „Укртранслізинг”, призупинити продаж державної частки в статутному фонді товариства з одночасним відновленням дії Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 611, яка передбачала повернення залізницям України коштів майна та рухомого складу переданих ВАТ „Укртранслізинг”, однак була скасована постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 686.

2. Повернути в державне управління незаконно переданий в оренду комерційній структурі - Товариству з додатковою відповідальністю „Попаснянський вагоноремонтний завод” майновий комплекс Державного підприємства „Попаснянський вагоноремонтний завод”.

На рівні Міністерства транспорту та зв’язку України:

1. З метою здійснення розподілу доходів між Залізницями пропорційно частки виконаних робіт та наданих ними послуг з урахуванням понесених витрат у єдиному перевізному процесі на виконання вимог Закону України „Про залізничний транспорт” розробити алгоритм розподілу доходів із одночасним  внесенням змін до Порядку розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 173.

2. Встановити мінімальний рівень рентабельності, який повинен застосовуватись підприємствами залізничного транспорту при визначенні відпускної ціни продукції, робіт (послуг) для приватних комерційних структур та для підприємств підпорядкованих Укрзалізниці. 

3. Розробити Збірник тарифів із розподілом на інфраструктурну, локомотивну і вагонну складові тарифу на перевезення вантажів у приватних вагонах. При створенні нової системи тарифів врахувати лише можливість надання окремих загальних знижок, виключивши при цьому встановлення виняткових тарифів.

4. Встановити загальний порядок надання знижок до тарифів на транзитні перевезення виходячи із фактичної собівартості таких перевезень та  доведеної мінімальної величини рентабельності.

5. З метою уникнення можливості надання переваг окремим комерційним структурам, задіяним в перевізному процесі, заборонити Укрзалізниці надання додаткових знижок до встановлених тарифів.

6. Розробити та затвердити відповідний нормативний документ щодо індексації ставок плати за користування вантажними вагонами Укрзалізниці.

7. При затвердженні фінансових планів Укрзалізниці та залізниць забезпечити дотримання  вимог п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 „Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” щодо обмеження сум витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу у розмірі не більше 1 % обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного періоду).

8. З метою скорочення непродуктивних витрат та підвищення ефективності використання державних ресурсів вирішити питання щодо порядку, розмірів та джерела утримання Укрзалізниці за рахунок чистого прибутку підприємств залізничного транспорту та на підставі договірних умов.

9. Розробити та затвердити прядок фінансування Укрзалізниці на її утримання із доведенням граничних норм витрат.