17 червня 2019 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 485-17-85, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545
Пошук

...
Головна  » Результати діяльності » Аналітичні звіти  » 2009 » січень-червень» ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АУДИТІВ 3.1. Про виконання бюджетних програм щодо розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, прикладних досліджень у сфері військової оборони держави версія для друку
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АУДИТІВ 3.1. Про виконання бюджетних програм щодо розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, прикладних досліджень у сфері військової оборони держави 5 жовтня 2009

 

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АУДИТІВ

 

3.1. Про виконання бюджетних програм щодо розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, прикладних досліджень у сфері військової оборони держави

 

Головним контрольно-ревізійним управлінням України проведено державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм щодо розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, прикладних досліджень у сфері військової оборони держави за 2007, 2008 роки (КПКВ 2101150 „Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України та 2101160 „Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави”).

Аудиторським дослідженням встановлено, що досягти мети досліджуваних програм в повній мірі не вдалося.

На досягнення запланованих показників щодо переозброєння Збройних Сил України та ефективність використання бюджетних коштів негативним чином вплинули наступні фактори:

1. Непослідовність в реалізації державної політики щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою.

Державні програми щодо переозброєння ЗСУ тривалий час не уточнювались, що обумовлює невідповідність деяких їх положень сучасному стану справ. Крім того, програмами визначена значна кількість напрямків розвитку, що не дає змоги сконцентрувати наявні ресурси на впровадженні конкретного заходу.

За наявності відповідних Державних програм мало місце зволікання з їх реалізацією, що не сприяло розвитку власного військово-промислового комплексу України. Зокрема, питання створення безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) активно почало розглядатись лише в 2008 році. В той же час, за рахунок Державного оборонного замовлення в 2008 році придбано БпАК іноземного виробництва, на що витрачено 6,2 млн гривень.

Здійснення науково-дослідних робіт щодо створення озброєння та військової техніки характеризується наявністю значної кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, відкритих достатньо давно. Наявність значної кількості робіт може призводити до розпорошення бюджетних коштів. Припинення виконання окремих дослідно-конструкторських робіт (розпочатих 7-10 років тому) внаслідок не можливості їх завершення або втрати ними актуальності призвело до неефективного використання спрямованих на їх проведення коштів в сумі понад 4,6 млн гривень.

2. Незабезпечення комплексного підходу щодо переозброєння Збройних Сил України.

Внаслідок неузгодженості дій Міністерства оборони та Міністерства промислової політики використання коштів в сумі 100 млн грн., спрямованих у 2007 році на будівництво двох військово-транспортних літаків АН-70, не дало змоги досягти запланованого результату.

Стратегічні питання розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України в достатній мірі не визначено. В той же час на ремонт підводного човна „Запоріжжя” використано понад 10 млн грн. Крім того, витрати на утримання недобудованого та небоєздатного крейсера „Україна” призводять до неефективного використання коштів державного бюджету, лише за 2007-2008 роки на це використано близько 10 млн гривень.

Незабезпечення розвитку та запровадження відповідних технологій унеможливлює впровадження результатів науково-дослідних робіт. Зокрема,    подальше виконання ДКР „Кончар-2” та ДКР „Ковш” неможливе внаслідок незавершення освоєння технології спікання та прокатки твердосплавних заготовок вітчизняними підприємствами, в той же час на проведення зазначених робіт лише в 2007-2008 роках використано майже         1,9 млн гривень.

Крім того, мало місце використання коштів на продовження терміну служби військової техніки без подальшого її практичного використання. Зокрема, в 2007 році було проведено продовження на 1 рік терміну служби         4 літаків БЕ-12, на що використано 1,8 млн грн. При цьому протягом терміну, на який було продовжено строк служби, дані літаки майже не експлуатувались.

3. Недоліки в забезпеченні фінансуванням.

Фінансування заходів щодо закупівель та модернізації озброєнь проводилось на рівні не більше 70 % від запланованого. Основною причиною недофінансування було ненадходження коштів спеціального фонду. Так, в   2007 році за загальним фондом фінансування проведено на 100 %, а за спеціальним лише на 3,8 %. Слід зазначити, що на 2009 рік із 2390,2 млн грн. передбаченого фінансування за рахунок загального фонду заплановано виділити 164,7 млн грн. або 6,9 %, решта 93,1 % (або понад 2225 млн грн.) - кошти спеціального та стабілізаційного фонду.

Крім того, мала місце нерівномірність фінансування протягом року. Так, у 2007 році на ІІ півріччя заплановано 62 % видатків, у 2008 році - 93 % видатків. Як наслідок, навіть при наявності коштів значна їх частина на кінець року залишається невикористаною. Так, в 2007 році залишок невикористаних коштів становив 45,6 млн грн., в 2008 році - понад 13 млн гривень.

Також на реалізацію заходів щодо переозброєння негативним чином впливало зменшення обсягу бюджетних призначень протягом року. У 2008 році обсяг призначень за КПКВ 2101150 „Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України” зменшено на 134 млн грн., що призвело до невиконання запланованих обсягів робіт щодо виготовлення військово-транспортних літаків АН-70, непроведення модернізації військових літаків Л-39 та Су-25 тощо. Слід зазначити, що вказані кошти було спрямовано на фінансування продовольчого забезпечення особового складу, тобто замість капітальних вкладень в зміцнення обороноздатності країни профінансовано поточні видатки.

4. Недосконалість системи формування Державного оборонного замовлення (далі - ДОЗ).

У Міністерстві оборони України відсутня єдина цілісна система розвитку озброєння. Вплив на формування ДОЗ різних структур, усунення міністерством від його формування та виконання Генерального штабу ЗСУ, як вищого органу військового управління, перетворили систему розвитку обороноздатності країни в комплекс заходів із реалізації окремих проектів. В результаті відсутній дієвий механізм реалізації пропозицій та вимог Генерального штабу з питань ДОЗ. Дана система призводить до розпорошення бюджетних коштів та не сприяє якнайраціональнішому використанню обмежених фінансових ресурсів для досягнення мети програми.

Крім того, існуючий порядок формування ДОЗ обумовлює відсутність чіткого розподілу щодо першочерговості фінансування придбання тих чи інших матеріальних цінностей. В результаті за наявності незадоволених потреб щодо придбання нових зразків озброєння та військової техніки мало місце придбання матеріальних цінностей, які не можуть бути застосовані військовими формуваннями для захисту країни та громадян від збройної агресії з боку інших держав (вироби для салютів, пересувні кіновідеосалони, спортивна зброя тощо), на загальну суму понад 11,3 млн гривень.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України та прикладних досліджень у сфері військової оборони держави, Кабінету Міністрів України направлено пропозиції стосовно вирішення питань щодо:

1. Забезпечення комплексності у впровадженні державної політики щодо переозброєння Збройних Сил України. Доцільно зобов’язати Міністерство оборони України прискорити розробку та вдосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення комплексної реалізації заходів щодо створення військово-транспортного літака Ан-70, розвитку ВМС, виконання науково-дослідних робіт.

2. Прискорення прийняття рішення щодо доцільності утримання ракетного крейсера „Україна”.

Крім того, запропоновано доручити:

Міністерству оборони України:

1. Прискорити розробку та вдосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення комплексної реалізації заходів щодо озброєння.

2. Розробити зміни до нормативно-правових актів щодо формування показників Державного оборонного замовлення, передбачивши черговість придбання озброєння в залежності від пріоритетності. Забезпечити придбання насамперед тих матеріальних цінностей, які сприяють зміцненню обороноздатності держави.

3. З метою задоволення першочергових потреб Збройних Сил України розробити відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів щодо порядку формування Державного оборонного замовлення, передбачивши його формування Генеральним штабом Збройних Сил України. При цьому, з метою забезпечення взаємного контролю між цивільною та військовою гілками управління Збройними Силами України, функції визначення виконавців Державного оборонного замовлення у відповідності до напрямків, визначених Генеральним штабом, залишити за підрозділами Міністерства оборони України.

4.  Вдосконалити механізм залучення співвиконавців до виконання дослідно-конструкторських робіт з метою недопущення проблем щодо подальшого проведення розробок внаслідок припинення ними участі в виконанні робіт.

5. Переглянути доцільність завершення розпочатих дослідно-конструкторських робіт з метою запобігання фінансування тих, які втратили актуальність.

Міністерству фінансів України:

1. Забезпечити рівномірне протягом року фінансування заходів щодо переозброєння, особливо щодо науково-дослідних робіт та придбання озброєнь з тривалим терміном виготовлення. 

2. При внесенні змін до державного бюджету передбачити зміну пропорцій щодо обсягів фінансування заходів з переозброєння з загального та спеціального фонду бюджету, збільшивши частку загального фонду.