22 жовтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Результати діяльності » Аналітичні звіти  » 2010 » Звіт за 2010 рік» 3.5.3. Про діяльність установ, що входять до складу Національної академії медичних наук України версія для друку
3.5.3. Про діяльність установ, що входять до складу Національної академії медичних наук України 30 травня 2011

Ревізіями фінансово-господарської діяльності Національної академії медичних наук України (далі – Академія, АМНУ) та 30-ти науково-дослідних установ (інститутів), що входять до її складу, виявлено порушень на загальну суму 66,5 млн грн., з яких порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – на 3,9 млн гривень.

Так, контрольними заходами встановлено факти надавання в оренду приміщень організаціям, що надають платні медичні послуги за профілем, аналогічним інституту-орендодавця, чим порушено вимоги наказу Академії. При цьому, співзасновниками та виконавчими директорами цих організацій, як правило, є працівники інститутів. Крім того, в окремих випадках у журналах госпіталізації хворих наукових установ Академії зареєстровано пацієнтів приватних лікарень. Зазначене негативно позначається на діяльності установ і призводить до відволікання та незаконного використання державних ресурсів.

Зокрема, у ДУ „Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМНУ” для надання медичної практики за аналогічним інституту профілем орендує приміщення ТОВ „Клініка нових технологій”, співзасновником якого є завідувач відділення рентгенхірургічних методів лікування гострої вінцевої недостатності інституту Дирда М.М. При цьому,  у товаристві за сумісництвом працюють 107 працівників інституту, в тому числі і в робочий час за основним місцем роботи, внаслідок чого їм зайво нараховано 38,4 тис. грн. бюджетних коштів. Крім цього, ТОВ „Клініка нових технологій” не відшкодовано витрат інституту в сумі 34,7 тис. грн. на проведення аналізів та досліджень, які здійснювалися для пацієнтів клініки за рахунок бюджетних коштів.

Аналогічна ситуація склалася в ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України” щодо орендатора ТОВ „Остеон-О”, виконавчим директором якого є лікар ортопед-травматолог клініки спортивної і балетної травми інституту Блонський Р.І., та ДУ „Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУ” щодо орендатора ТОВ „Біофармтех”, співзасновником якого є заступник директора інституту Усенко О.Ю.

Майже всіма перевіреними інститутами не забезпечено дотримання законодавства з питань оплати праці.

Зокрема, внаслідок завищення посадових окладів, нарахування доплат, надбавок та відпускних у завищених розмірах, нарахування заробітної плати за невідпрацьований час тощо 29 інститутами незаконно використано коштів у сумі 1,4 млн гривень.

Наприклад, ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ” при відсутності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 12 працівникам, які за внутрішнім сумісництвом обіймали посади молодших наукових працівників, безпідставно нараховано заробітної плати та сплачено внесків до державних цільових фондів на загальну суму 414,2 тис. гривень.

Через непроведення індексації заробітної плати, некоригування заробітної плати на коефіцієнт її підвищення при розрахунку відпускних, заниження розмірів посадових окладів та інших виплат працівниками 20-ти інститутів недоотримано грошових доходів загалом у сумі 1,3 млн грн. Так,  працівники ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМНУ” через непроведення індексації недоотримали 360,3 тис. грн., ДУ „Інститут геронтології АМНУ” - 182,3 тис. грн. тощо.

Завищення підрядниками обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на 17-ти об’єктах призвело до зайвих витрат бюджетних коштів загалом у сумі 861 тис. гривень.

Так, ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМНУ” зайво витрачено коштів у сумі 602,8 тис. грн. внаслідок завищення підрядниками - ВАТ „Київміськбуд-2” та ОП „Науково-дослідний інститут будівельного виробництва” обсягів виконаних робіт з озеленення території та підсилення фундаментів,

Внаслідок незабезпечення керівництвом 18-ти інститутів контролю за використанням бюджетних коштів на оплату комунальних послуг ними зайво використано 1,3 млн гривень.

Зокрема, ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМНУ” проведено видатки на оплату комунальних послуг, спожитих орендарями, що призвело до збитків в сумі 803,24 тис. грн. Аналогічно, в ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМНУ” збитки сягнули 78,7 тис. гривень.

Окремими закладами недотримано вимоги законодавства в частині лікування іноземних громадян на платній основі.

Зокрема, ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМНУ”, ДУ „Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУ”, ДУ „Національний науковий центр „Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска”, ДУ „Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМНУ” у плановому порядку на безоплатній основі лікувалися іноземні громадяни, чим завдано збитків інститутам на суму 115,8 тис. гривень.

Внаслідок заниження в договорах оренди розмірів орендованих площ 7-ма інститутами недоотримано доходів у сумі 251,4 тис. гривень.

Так, ДУ „Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУ” та ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМНУ” у платне користування сторонніх юридичних осіб надано приміщення у площах більших, ніж передбачено умовами договорів, що призвело до збитків в сумах 123,6 тис. грн. та 41,8 тис. грн. відповідно.

Внаслідок неналежного внутрішнього контролю та недотримання вимог законодавства з боку керівників інститутів установлено порушення щодо обліку майна. Так, у 18 інститутах занижено в обліку балансову вартість активів на загальну суму 18,7 млн грн., у 5 інститутах - завищено їх вартість на 17,8 млн гривень.

Крім зазначеного, за результатами інвентаризації фактичної наявності виробів медичного призначення у відділенні оперблоку в ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМНУ виявлено плечові та ліктьові ендопротези з простроченим терміном використання в кількості 75 одиниць на загальну суму 855 тис. грн. (отриманих у 2004 році в порядку централізованих закупівель від МОЗ України) та 62 компоненти ліктьових ендопротезів на суму 647 тис. грн. (закуплених у 2005 році інститутом самостійно), які не використовувались взагалі.

Слід зазначити, що бюджетні запити установ Академії враховано лише на 37,3 % у 2009 році та 56 % у 2010 році. Не забезпечено фінансування об’єктів, будівництво яких розпочато ще у 80-х роках, а саме: на будівництво патолого-анатомічного корпусу ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМНУ” (будівельна готовність об’єкта 78 %), лікувального корпусу ДУ „Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМНУ” (63 %), уронефрологічної клініки ДУ „Інституту урології (23,5 %) та консультативної поліклініки з пансіонатом та відділення відновлювального лікування ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМНУ” (51 %).

Водночас у 2010 році були заплановані кошти та здійснювалися видатки на новобудови, а саме: ДУ „Інститут отоларингології ім. професора О.С.Коломійченка АМНУ” на оплату робіт з виконання проектно-кошторисної документації для будівництва лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації з держбюджету асигновано 6,1 млн грн., для ДУ „Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМНУ” на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу – 4,6 млн гривень.

Вимагає нормативного врегулювання порядок проведення клінічних досліджень. Зокрема, 14-ма інститутами проводилися клінічні дослідження лікарських засобів та виробів медичного призначення, вартість яких визначалася на договірних умовах. При цьому статутами установ такої діяльності не передбачено, калькуляції вартості послуг не розроблено.

Вжитими заходами за результатами ревізій відшкодовано та поновлено незаконних втрат на загальну суму понад 1,7 тис. грн., забезпечено надходження фінансових ресурсів на суму 831 тис. грн., усунуто інших порушень фінансової на суму 23,6 млн гривень.

За порушення законодавства з фінансових питань 84 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали 7 ревізій передано до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене та з метою усунення виявлених порушень і попередження їх вподальшому, Кабінету Міністрів України запропоновано надати доручення Міністерству охорони здоров’я України та Національній академії медичних наук України:

1. Розробити та затвердити:

- Інструкцію з обліку операцій, пов’язаних з проведенням клінічних досліджень лікарських засобів та виробів медичного призначення в закладах охорони здоров'я;

- Інструкцію з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів та виробів медичного призначення в закладах охорони здоров'я;

- Інструкцію з організації лікувального харчування в закладах охорони здоров'я та Норми харчування хворих у закладах охорони здоров'я.

2. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови щодо заборони закладам охорони здоров’я та науковим установам НАМН України надання в оренду приміщень суб’єктам господарювання, які надають платні медичні послуги, аналогічні профілю медичних закладів та установ.

3. Вжити відповідних заходів щодо:

- заборони надання інститутами в користування іншим суб’єктам господарювання медичного обладнання, медикаментів та засобів медичного призначення, яке придбане для діяльності бюджетних установ;

- забезпечення першочерговості фінансування незавершеного будівництва з високим ступенем готовності при плануванні капітальних видатків.