23 липня 2019 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 485-17-85, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545
Пошук

...
Головна  » Результати діяльності » Аналітичні звіти  » 2011 » Звіт за 2011 рік» 5.11. Про діяльність підприємств, що входять до сфери управління Міністерства оборони України версія для друку
5.11. Про діяльність підприємств, що входять до сфери управління Міністерства оборони України 13 квiтня 2012

Державним фінансовим аудитом діяльності суб’єктів господарювання, які входять до сфери управління Міністерства оборони України встановлено погіршення сукупних фінансових результатів їх діяльності протягом останніх трьох років, що спричинено наступними чинниками.

Так, ДП „Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат внаслідок реалізації деревини за цінами, нижчими від середньорегіональних, втрачено можливість додатково отримати 7 млн грн доходу, а всіма лісогосподарськими підприємствами з цієї причини - майже 15 млн гривень.

Внаслідок недостатнього забезпечення пожежною технікою і нерозвинутої мережі під’їзних шляхів, протягом 2008-2010 років лісовими пожежами знищено 2,5 тис. га лісу, чим завдано збитків на 4,8 млн гривень.

Найбільш негативно на діяльність ремонтно-механічних, авіа- та авторемонтних підприємств вплинуло скорочення обсягів та відсутність фінансування державного оборонного замовлення на обслуговування і ремонт військової техніки.

Так, через відсутність з боку Міноборони належного фінансування, ДП „Миколаївський ремонтно-механічний завод” втрачено держзамовлення на 33,6 млн грн, а ДП „732 Вінницький ремонтний завод” за 3 роки розрахунково недоотримано 17,7 млн грн доходів.

Державні замовлення минулих років (1993-2005), за відсутності фінансування, призвели до відволікання власних обігових коштів ДП „Кіровоградський ремонтний завод” в сумі 3,5 млн гривень.

Через неналежне документальне оформлення Міністерством правовідносин з підпорядкованими підприємствами лише ДП „Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння” було вимушене списати 1,4 млн грн понесених за рахунок власних ресурсів витрат по виконаних для МОУ роботах. Брак обігових коштів призвів до зростання кредиторської заборгованості (в тому числі по розрахункам із зарплати та платежам до бюджету). Як наслідок, наказом МОУ на підприємстві було призначено досудову санацію, але накладений ДВС арешт на майно та рахунки не дозволив реалізувати майно на суму 4,2 млн грн, яке не використовується у виробничій діяльності, та погасити борги підприємства відповідно до плану санації.

Триває санація і процедура банкрутства й інших підприємств, які фактично уже втратили свій статус оборонних промислових об’єктів: ДП „Запорізький автомобільний ремонтний завод”, ДП „Одеський автомобільний ремонтний завод”.

За відсутності належного обсягу держзамовлень та, як наслідок, доходів на ДП „2 ремонтний завод засобів зв’язку” з 2009 року не проводиться оновлення основних засобів, знос яких уже становить 78 %. Однак, за умови диверсифікації виробництва, досягнення збалансованості виробничого потенціалу з потребами ринку та за умови роботи працівників повний робочий тиждень це підприємство може додатково виробляти і реалізовувати продукції майже на 2 млн грн щорічно.

Через відсутність законодавчих обмежень розміру комісійної винагороди, що встановлюється ДК „Укрспецекспорт” як уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, вона коливалася від 2 до 10 % і стала додатковим тягарем для підприємств. Так, лише Запорізьким державним авіаційним ремонтним заводом „МіГремонт сплачено 116,4 млн грн комісійної винагороди, а ДП „Шепетівський ремонтний завод” - більше 26 млн гривень.

Створення Міноборони ДГО „Концерн „Воєнремсервіс” і Концерну „Авіавоєнремонт”, від діяльності яких суттєвої користі для учасників Концернів аудитом не встановлено та які фінансувалися за рахунок членських внесків, призвело до додаткових витрат підприємств.

Так, на утримання зазначених концернів ДП „Шепетівський ремонтний завод”, ДП „Євпаторійський авіаремонтний завод” та ДП „Луцький ремонтний завод „Мотор” витрачено по 0,7 млн грн, ДП Запорізький державний авіаційний ремонтний завод МіГремонт - 0,6 млн грн, ДП „Севастопольське авіаційне підприємство” - 0,5 млн грн, ДП „Балаклійський ремонтний завод” - 0,3 млн грн тощо.

Широкого розповсюдження набула практика передачі держпідприємствам на збереження озброєння, бойової та іншої військової техніки. Проте, в багатьох випадках така передача не оформлюється належним чином, не визначається ступінь відповідальності за його збереження, а витрати зі зберігання підприємствам не відшкодовуються.

Так, на території ДП „Житомирський ремонтно-механічний завод” та ДП „Миколаївський ремонтно-механічний завод” знаходиться майно Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України без відшкодування останнім витрат на його зберігання. За розрахованою підприємствами калькуляцією вартість зберігання цього майна лише в дослідженому періоді становить майже 11 млн гривень.

За аналогічних обставин не компенсовано ДП „Балаклійський ремонтний завод” затрати у розмірі 1,6 млн грн, а авіаремонтним підприємствам не відшкодовано майже 9 млн гривень.

Внаслідок реалізації продукції (двигунів) та виконання робіт (ремонт техніки, випробування, відновлення вузлів та агрегатів) за цінами, нижчими від фактичної собівартості, ДП „Рівненський автомобільний ремонтний завод” зазнало понад 5 млн грн збитків, ДП „Чугуївський авіаційний ремонтний завод”3,4 млн грн, ДП Балаклійський ремонтний завод” та Казенне підприємство „Зміївський ремонтний енергомеханічний завод”3 млн грн, ДП „Київський механічний завод - 2,4 млн грн, ДП „Євпаторійський авіаремонтний завод” - майже 2 млн грн, ДП 63 котельно-зварювальний завод - 1,2 млн грн, ДП „Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння” - 0,7 млн гривень.

Окремо слід відзначити об’єкти соціальної сфери (гуртожитки, готелі, їдальні), які продовжують перебувати на балансах держпідприємств. Лише за досліджений період ними реалізовано послуг на суму 13,7 млн грн менше собівартості, внаслідок чого підприємства змушені перекривати цю різницю за рахунок основної діяльності.

Не проведення підприємствами Міноборони претензійно-позовної роботи спричинило наявність більше 3 млн грн простроченої дебіторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності.

Зволікання окремими підприємствами з оформленням правовстановлюючих документів на земельні ділянки призвело до безоплатного їх вилучення.

Так, у ДП „Одеський автомобільний ремонтний завод” Одеською міськрадою вилучено земельну ділянку площею понад 1,5 га в одному з найпривабливіших районів м. Одеси, в безпосередній близькості від історичного центра міста, орієнтовна ринкова вартість якої перевищує 60 млн гривень.

З метою підвищення ефективності управління державними ресурсами та покращення фінансових результатів діяльності підприємств, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України Кабінету Міністрів України запропоновано доручити Міністерству:

1. Розробити план заходів, спрямований на покращення фінансового стану підприємств. Зокрема, звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо:

- розміщення на підприємствах Міноборони замовлень на виготовлення продукції для державних потреб;

- часткової компенсації відсотків за кредитами, які залучаються оборонними підприємствами для модернізації виробництва, в тому числі держпідприємствами, які є виробниками будівельних матеріалів, що використовуються при будівництві житла для військовослужбовців.

2. Припинити практику доведення підприємствам нарядів на виконання ремонтних робіт без належного оформлення договірних відносин.

3. Провести інвентаризацію військового майна, що фактично зберігається на території ремонтних підприємств, забезпечити укладання з ними договорів на відповідальне зберігання згідно з вимогами п. 3 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1225.

4. Забезпечити відшкодування понесених ремонтними підприємствами витрат на збереження військового майна. Розробити і затвердити порядок визначення вартості послуг ремонтних підприємств щодо зберігання військового майна, які підлягають відшкодуванню.

5. Зважаючи на відсутність з боку утворених Міністерством концернів практичної допомоги у здійсненні діяльності ремонтних підприємств, координації їх науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності, а також з метою зменшення непродуктивних витрат на їх утримання, переглянути доцільність подальшого існування зазначених концернів.

6. З метою ефективного використання нерухомого майна, виявлення незадіяних у виробництві приміщень, зобов’язати підприємства провести інвентаризації такого майна, за результатами якої розглянути питання щодо напрямків його подальшого використання.

7. З метою попередження випадків вилучення у підприємств Міноборони земельних ділянок, наданих їм у постійне користування, забезпечити  у якомога коротші терміни визначення меж цих земель, та належне оформлення правовстановлюючих документів.

8. Ініціювати внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.1996 №1247 „Про питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення”, в частині визначення єдиної ставки комісійної винагороди, що справляється спецекспортером з державних підприємств.

9. Оскільки згідно зі Статутом ДП „126 Харківський автомобільний ремонтний завод”, воно є підприємством оборонно-промислового комплексу і здійснює діяльність зі зберігання та технічного обслуговування озброєння та військової техніки, ініціювати питання щодо включення цього підприємства до переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

10. Взяти під контроль Міністерства хід проведення санації та процедури банкрутства підприємств, які належать до сфери його управління.

11. З метою зменшення фінансового навантаження на підприємства, розглянути питання щодо передачі гуртожитків, які перебувають на їх балансі, до комунальної власності територіальних громад за місцем розташування.

12. Розглянути питання щодо доцільності подальшого утримання на балансі ДП „Одеський автомобільний ремонтний завод” котельної, та можливості передачі її до комунальної власності.

13. Забезпечити виконання Міністерством розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 №1465-р «Про вдосконалення порядку управління лісовим господарством» в частині передачі лісогосподарств, що безпосередньо не використовуються для потреб оборони, до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

14. Вжити заходів щодо належного здійснення керівниками підприємств претензійно-позовної роботи з метою недопущення виникнення простроченої дебіторської заборгованості, та списання її на витрати. Розглянути питання щодо направлення позовів до суду відносно відшкодування нанесених збитків тими керівниками підприємств, які здійснили списання дебіторської заборгованості без проведення відповідної претензійно-позовної роботи.

15. Для отримання військовими лісгоспами максимального рівня доходу, розробити та затвердити порядок реалізації лісопродукції через аукціони з продажу необробленої деревини.

16. Вжити заходів щодо залучення ДП „Подільськвибухпром” до виконання Державної програми утилізації звичайних видів боєприпасів.