10 серпня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про результати оцінки якості функції внутрішнього аудиту в Державному агентстві автомобільних доріг України версія для друку
Про результати оцінки якості функції внутрішнього аудиту в Державному агентстві автомобільних доріг України 6 грудня 2012

За результатами планової оцінки якості внутрішнього аудиту в Державному агентстві автомобільних доріг України (далі – Укравтодор), проведеної Держфінінспекцією України за період з 01.01.2012 по 31.08.2012, встановлено, що в системі Укравтодору відповідно до постанови від 28.09.2011 № 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (далі – постанова № 1001) створено певні організаційні умови для реалізації функції внутрішнього аудиту.

Так, утворено організаційно самостійний Відділ внутрішнього аудиту (далі – Відділ), керівник якого підпорядкований і підзвітний безпосередньо Голові Укравтодору та є членом колегії Укравтодору.

Водночас, зважаючи на наявну кількість об’єктів аудиту в системі Укравтодору, штатна чисельність Відділу (шість осіб) є недостатньою. Окрім того, у підрозділі не забезпечено функціональної незалежності діяльності з внутрішнього аудиту, оскільки на Відділ покладено обов'язки щодо здійснення заходів із протидії та запобігання корупційним правопорушенням.

Нині підрозділ внутрішнього аудиту не забезпечує у повному обсязі виконання завдань, передбачених Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що затверджений постановою № 1001.

Чинна кадрова політика Укравтодору не спрямована на підтримку стабільного кадрового складу та підвищення кваліфікації персоналу. Остаточно Відділ було укомплектовано лише у вересні цього року, а при призначенні на посаду не всі працівники Відділу відповідали освітньо-кваліфікаційним вимогам, які визначені законодавством.

На момент проведення дослідження діяльність підрозділу фактично орієнтована на подальше виявлення фінансових порушень на окремо обраних об'єктах аудиту та не має значного впливу на стан фінансово-бюджетної дисципліни в галузі.

 Як наслідок, діяльність Відділу не враховувала ключових особливостей реалізації функції з внутрішнього аудиту, її принципових відмінностей від внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

Проведені Відділом аудити були спрямовані лише на виявлення фактів фінансових порушень. При цьому впродовж них не аналізувалися причини вчинення таких порушень (навіть тих, що виявляються з року в рік у більшості суб'єктів) та не визначались механізми їх попередження і недопущення надалі. Окрім того, викладення окремих програмних питань у аудиторських звітах здійснювалось у вигляді статистичної інформації, без наведення відповідних висновків та подальшого дослідження і аналізу фактів невідповідностей та/або ознак можливих порушень.

Визначені в аудиторських рекомендаціях заходи спрямовувались переважно на відшкодування сум фінансових порушень та не містили механізмів попередження їх виникнення, а також усунення виявлених недоліків, що трапляються в окремих напрямах діяльності галузі.

Внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту потребують доопрацювання з метою розкриття механізмів реалізації деяких аспектів цієї діяльності. Система планування  також вимагає суттєвого вдосконалення, у тому числі запровадження системи оцінки ризиків при відборі об'єктів аудиту.

Внаслідок невстановлення у внутрішніх документах конкретних форм,  заходів та термінів здійснення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій, не визначення посадових осіб (особи), відповідальних за реалізацію кожного заходу з моніторингу, процедуру такого відстеження фактично зведено до з'ясування стану повернення підрядниками необґрунтовано отриманих сум.

Для покращання стану внутрішнього аудиту в системі Укравтодору Держфінінспекцією запропоновано здійснити низку таких заходів: розглянути питання щодо збільшення штатної чисельності внутрішніх аудиторів в системі Укравтодору та відмежувати діяльність із внутрішнього аудиту від функції із протидії і запобігання корупційним правопорушенням; доопрацювати внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту з урахуванням викладених у звіті зауважень; формувати плани на підставі розрахунку планового та фактичного фонду робочого часу, здійснювати відбір об’єктів аудиту до плану з урахуванням оцінки ризиків та інших критеріїв відбору об'єктів; забезпечити стовідсоткове виконання планів діяльності Відділу та, за наявності обґрунтованих підстав, своєчасне внесення зміни до них; забезпечити якість організації, проведення і документування внутрішніх аудитів відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту; забезпечити не лише виявлення аудитами фінансових порушень, а й встановлення причин їх виникнення та неналежного стану фінансово-бюджетної дисципліни в галузі; встановити чітку процедуру моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій.