10 серпня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 18 лютого 2013

Оцінкою якості внутрішнього аудиту в Мінекономрозвитку засвідчено, що в системі міністерства функція внутрішнього аудиту перебуває на стадії становлення. Впродовж дослідженого періоду міністерством не в повному обсязі забезпечено виконання завдань, передбачених Порядком № 1001.

У дослідженому періоді проводились лише аудити відповідності та фінансові аудити, а такий дієвий інструмент допомоги керівнику як аудит ефективності, не використовувався.

За результатами усіх внутрішніх аудитів виявлено як фінансові порушення, так і значні недоліки у господарській діяльності підконтрольних суб’єктів (неефективне управління об’єктами державної власності, незадовільний стан використання державного майна, недосконалість системи внутрішнього контролю). Проте незначна кількість аудитів (та їх результати), по відношенню до кількості об'єктів аудиту та значних обсягів фінансування бюджетних програм, не мають значного впливу на загальний стан фінансово-бюджетної дисципліни в системі Мінекономрозвитку.

Така ситуація склалася через низку організаційно-функціональних недоліків, які перешкоджають повноті реалізації та розвитку функції внутрішнього аудиту.

У міністерстві створено самостійний Відділ внутрішнього аудиту (далі – Відділ), керівник якого, згідно з внутрішніми документами Мінекономрозвитку, безпосередньо підпорядковується та звітує Міністру. Проте фактично управлінські рішення за результатами внутрішніх аудитів приймались не Міністром, а його заступниками.

З огляду на наявну кількість об’єктів аудиту в системі Мінекономрозвитку, чисельність Відділу (6 шт. од.) є недостатньою для їх системного охоплення.

Розроблена внутрішня нормативна база з внутрішнього аудиту лише дублює вимоги нормативних актів вищого рівня, без деталізації окремих процедур та не враховує окремі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту, а також не сприяє налагодженню функції внутрішнього аудиту в Мінекономрозвитку у повному обсязі.

Водночас процес організації і проведення внутрішніх аудитів відповідає вимогам законодавства та забезпечує повноту проведення і документування аудиторських дій під час збору аудиторських доказів. У той же час, обмежені терміни тривалості аудитів, що визначаються розпорядчими документами, призводять до звуження аудиторських вибірок за окремими питаннями і ризику невиявлення ймовірних порушень, та до зменшення можливості застосування достатнього обсягу методів, прийомів та процедур аудиту.

Проте чи не найбільшу проблематику у діяльності внутрішнього аудиту в системі Мінекономрозвитку є питання повноти реалізації результатів проведених внутрішніх аудитів в частині забезпечення відшкодування виявлених порушень, запровадження наданих аудиторських рекомендацій та виконання вимог управлінських рішень міністерства. Так, не зважаючи на численні письмові вимоги, прийняті управлінські рішення за результатами аудитів, проведені наради та створення робочих груп з питань неналежної діяльності суб'єктів, фактично забезпечено відшкодування лише 2 % виявлених фінансових порушень та майже відсутня інформація щодо виконання інших вимог та усунення недоліків в системі управління суб'єктами.

Вказане свідчить про застосування на рівні міністерства в повному обсязі заходів впливу на керівництво охоплених аудитами підприємств і установ та невпровадження прийнятих управлінських рішень (наказів), якими б забезпечувалось удосконалення управлінської діяльності.

Окрім того, діяльність з внутрішнього аудиту в системі Мінекономрозвитку, результати проведених внутрішніх аудитів та стан усунення виявлених порушень і недоліків на засіданнях колегій міністерства впродовж 2012 року не розглядались.

Для налагодження здійснення функції внутрішнього аудиту в повному обсязі в системі Мінекономрозвитку, Держфінінспекцією України рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

- розглянути результати оцінки якості внутрішнього аудиту на засіданні колегії Мінекономрозвитку за участю представників Держфінінспекції України;

- розглянути питання щодо збільшення штатної чисельності внутрішніх аудиторів в Мінекономрозвитку;

- доопрацювати внутрішню нормативно-правову базу підрозділу внутрішнього аудиту з урахуванням зауважень, викладених у звіті;

- забезпечити:

здійснення відбору об’єктів аудиту до плану з урахуванням оцінки ризиків, періодичності та інших критеріїв відбору об'єктів аудиту;

формування планів на підставі розрахунку обсягів часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженості працівників підрозділу для проведення внутрішніх аудитів;

своєчасне внесення змін до планів, за необхідності, а також своєчасне надання планів внутрішнього аудиту (та змін до них) на погодження Держфінінспекції України;

надання достатнього строку на проведення внутрішніх аудитів, що надасть можливість застосування необхідного обсягу аудиторських процедур і методів та максимальну ефективність досліджень;

повноту усунення виявлених недоліків системи управління суб'єктами аудиту та відшкодування встановлених порушень шляхом здійснення повного комплексу заходів щодо реалізації результатів внутрішніх аудитів; застосування дієвих заходів впливу на керівників суб'єктів аудиту, якими не забезпечується виконання вимог розпорядчих документів за результатами проведених внутрішніх аудитів; прийняття керівництвом міністерства управлінських рішень, якими б забезпечувалось удосконалення управлінської діяльності;

розгляд результатів внутрішніх аудитів на засіданнях колегій міністерства із прийняттям відповідних дієвих рішень для покращення якості системи управління об'єктами державної власності та діяльності з внутрішнього аудиту в системі Мінекономрозвитку;

дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту щодо: реалізації результатів внутрішніх аудитів (зокрема, порядку надання письмових висновків на зауваження до аудиторських звітів), подання звітів про діяльність з внутрішнього аудиту Міністру.