3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Запитуйте - відповідаємо версія для друку
5 липня 2013

 

Чи має госпрозрахункове державне підприємство, яке не одержує бюджетних коштів та підпадає під дію Закону України «Про природні монополії», застосовувати процедури закупівель, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель», з моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель», а саме з 5 серпня 2012 року?

 

Ірина Кокуца, м. Ірпінь

 

 

Юрій Закревський

головний державний фінансовий інспектор відділу моніторингу

державних закупівель Держфінінспекції в м. Києві

 

Зі змісту запитання вбачається, що діяльність госпрозрахункового державного підприємства підпадає під дію Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III (далі – Закон № 1682). Але варто зважати на такі законодавчі акти. Із 17 червня 2012 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24 травня 2012 № 4851-VI (далі – Закон № 4851, Закон про особливості), дія якого поширюється на суб’єктів, що є замовниками відповідно до ст. 1 Закону № 4851 та провадять діяльність у сферах, визначених ст. 5 Закону № 1682. При цьому ст. 1 Закону № 4851 надано визначення замовника.

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

замовники:

розпорядники державних коштів, які провадять діяльність у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії», та/або у будь-якій зі сфер, визначених ст. 2 цього Закону;

суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії»;

суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій зі сфер, визначених ст. 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить частка у статутному капіталі суб’єкта господарювання у розмірі понад 50 % або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше ніж половину складу виконавчого органу чи наглядової ради суб’єкта господарювання;

суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів.

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про здійснення державних закупівель».

Пунктом ст. 2 Закону № 4851 визначено, що дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до ст. 1 цього Закону та провадять діяльність у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії», та/або у таких сферах:

– забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

– забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

– забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

– забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

– надання послуг із користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

– забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг із перевезення;

- надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

– надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

– надання послуг поштового зв’язку;

– геологічне вивчення (зокрема дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

– забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

– забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.

Відповідно до п. 2 зазначеного Закону замовники здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року № 2289-VI відповідно до особливостей, визначених цим Законом.

Замовники здійснюють закупівлі за рахунок державних коштів, визначених п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель", коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених цим Законом (далі – власні кошти).

Пунктом 3 передбачено, що дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії» або ст. 2 цього Закону, які:

– повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн (у будівництві – дорівнює або перевищує 300 тис. грн), робіт – дорівнює або перевищує 1 млн грн;

– здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 млн грнь, а робіт – 10 млн грн.

У разі якщо закупівлю здійснює замовник частково за рахунок державних коштів та частково за рахунок власних коштів, то застосовується абз. другий цієї частини.

Відповідно п. 1 ст. 5 Закону № 1682 регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у таких сферах:

– транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

– транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

– розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;

– зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

– транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

– передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

– розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими  (локальними) електромережами;

– користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;

– управління повітряним рухом;

– централізованого водопостачання та водовідведення;

– транспортування  теплової енергії;

– спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України;

– захоронення побутових відходів.

Згідно з п. 6 ст. 4 Закону № 4851 без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та Законом про особливості, замовник здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 5 млн грн, а робіт – 10 млн грн. У разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт та послуг частково за рахунок державних коштів застосовується п. 5 цієї частини.

Тобто для закупівель, вартісні межі яких перевищують зазначені в Законі про особливості (5 та 10 млн грн відповідно), необхідно проводити процедури, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Здавалося б, на цьому відповідь на запитання можна вважати завершеною. Але 5 серпня 2012 року (тобто після набрання чинності Закону про особливості) набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 04.07.2012 № 5044-VI, яким унесено зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: у ст. 2 абзаци другий – п’ятий част. першої замінити двома абзацами такого змісту: «Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у п. 21 част. першої ст. 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у п. 4 част. першої ст. 1 цього Закону. Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів». Згідно з листом-роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2012 № 3302-04/32330-12 у разі, якщо замовник є підприємством у розумінні п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг не за рахунок державних коштів, визначених у п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, то на такі закупівлі дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється.

Виникає ситуація, за якої Підприємство за певних обставин може не проводити процедури закупівель. З одного боку, Закон про особливості зобов’язав замовників проводити закупівлі, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель» для закупівель товару (товарів), послуги (послуг) вартістю понад 5 млн грн та робіт вартістю понад 10 млн грн. З другого боку, деякі підприємства, які підпадають під дію Закону України «Про природні монополії», вважають, що, починаючи з 5 серпня 2012 року, дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється на закупівлі, що їх вони проводять за власний кошт. Так має чи не має таке підприємство здійснювати процедури закупівель? Слід зауважити, що у згаданому листі-роз’ясненні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2012 № 3302-04/32330-12 йдеться про підприємства в загальному розумінні без конкретизації видів діяльності чи інших аспектів їх діяльності.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» деякі закони визначають особливості здійснення закупівлі:

1) юридичними особами, які провадять діяльність у таких сферах:

– забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

– забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

– забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

– забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

– надання послуг із користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

– забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг із перевезення;

– надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

– надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

– надання послуг поштового зв’язку;

– геологічне вивчення (зокрема дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

– забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

– забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про особливості дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками згідно зі ст. 1 цього Закону та провадять діяльність у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та/або у сферах, визначених ч. 1 зазначеної статті Закону про особливості.

Визначення терміна «замовники» наведено в част. першій ст. 1 Закону про особливості на початку цієї статті.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 2 Закону про особливості замовники здійснюють закупівлі за рахунок державних коштів, визначених п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених Законом про особливості.

Отже, якщо юридична особа, яка провадить діяльність у сферах, визначених Законом про особливості, є замовником у розумінні Закону про особливості, і такий замовник здійснює закупівлі товарів, робіт, послуг не за кошти, визначені в п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а виключно за власні кошти, зокрема отримані в результаті господарської діяльності, то такі закупівлі здійснюються з урахуванням вартісних меж, визначених абз. 3 ч. 3 ст. 2 Закону про особливості. Тобто згідно зі ст. 4 Закону про особливості без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», замовник здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 5 млн грн, а робіт – не перевищує 10 млн грн.

У разі якщо закупівлю здійснює замовник частково за рахунок державних та частково за рахунок власних коштів, застосовується абз. 2 ч. 3 ст. 2 Закону про особливості.

Згідно з ч. 3 ст. 2 Закону про особливості його дія поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених ст. 5 Закону України «Про природні монополії», або ст. 2 Закону про особливості, які, зокрема, здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 млн грн, а робіт – 10 млн грн.

Отже, госпрозрахункове державне підприємство, яке не одержує бюджетних (державних) коштів та підпадає під дію Закону України «Про природні монополії», із серпня 2012 року має застосовувати процедури закупівель, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель» за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 млн грн, а робіт – 10 млн грн.

Зазначена позиція підтверджена листом-роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.12.2012 № 3302-04/46424-07, складеним за результатами спільної наради, проведеної 27 листопада 2012 року за участю Антимонопольного комітету України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та експертів Європейського Союзу проекту гармонізації систем захисту конкуренції та систем державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС.