22 жовтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Запитуйте - відповідаємо версія для друку
21 жовтня 2013

 

Наша бюджетна установа хоче розрахуватися з контрагентом бартером. Чи можливо це?

 

Володимир Лебедин, Полтавська область

 

 

Ольга Литвин

головний державний фінансовий інспектор відділу інспектування в аграрному комплексі Держфінінспекції України

 

Ні, бюджетним установам заборонено здійснювати такі операції. Попри те, що бюджетне законодавство дає чітку відповідь на це запитання, час від часу воно все одно постає. Насамперед це пов’язано з окремими положеннями Господарського та Цивільного кодексів України, які багатьох вводять в оману.

Тому слід розглянути, чому саме для бюджетних установ бартерні операції заборонені.

Згідно зі ст. 293 Господарського кодексу України за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. При цьому част. 4 цієї самої статті визначено, що об’єктом міни (бартеру) не може бути майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством. Водночас зазначається, що для здійснення бартерних операцій в окремих галузях господарювання законодавством можуть бути встановлені також інші особливості здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, пов’язаних із придбанням і використанням окремих видів майна.

Зі свого боку, відповідно до ст. 715 Цивільного кодексу України договір міни (бартеру) – це договір, згідно з яким кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. При цьому зазначається, що таким договором може бути встановлений також обмін майна на роботи (послуги). Однак част 2 ст. 1 Цивільного кодексу України передбачено, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується.

Зокрема, ст. 1 Бюджетного кодексу України визначено, що відносини, які виникають під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України.

З огляду на викладене, при виконанні бюджетними установами договірних зобов’язань слід керуватися положеннями Бюджетного кодексу України, яким на бартерні операції чітко накладено табу. Так, відповідно до част. 6 ст. Бюджетного кодексу України забороняється здійснення розрахунків із бюджетом у негрошовій формі, зокрема шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних із державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Водночас відповідно до ст. 116 Бюджетного кодексу України порушення учасником бюджетного процесу встановлених кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання визнається бюджетним правопорушенням, за яке до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися відповідні заходи впливу, визначені ст. 117 цього Кодексу.

Так, п. 40 част. першої ст. 116 Бюджетного кодексу України передбачено інші випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу, до яких належать дії чи бездіяльність учасників бюджетного процесу, що прямо заборонені нормами Кодексу, але не підпадають під ознаки правопорушень, зазначених у п. 1–39 част. 1 ст. 116. Оскільки порушення вимог част. 6 ст. 45 Бюджетного кодексу України щодо заборони проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі не підпадають під ознаки правопорушень, визначених у п. 1–39 част. 1 статті 116 цього Кодексу, то за таке порушенням бюджетного законодавства відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України можливе застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення. Також залежно від статусу суб’єкта порушення та змісту порушеної вимоги бюджетного законодавства можуть бути застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

Отже, укладання договорів міни (бартеру) та відповідно проведення бартерних операцій бюджетними установами забороняється. При цьому за здійснення таких операцій до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися відповідні заходи впливу.